Hoppa till innehåll

Kikhosta konstaterad vid Nylands brigad

Nylands brigad
13.12.2019 15.38
Pressmeddelande

Kikhosta har diagnostiserats hos tretton beväringar vid Nylands brigad. Centret för militärmedicin/Dragsvik hälsostation har inlett förebyggande åtgärder i enlighet med instruktioner från Institutet för hälsa och välfärd och en mer omfattande kartläggning har inletts.

Förebyggandet av kikhosta baserar sig på en snabb identifiering av fallen, antibiotikavård av de insjuknade, kartläggning av personer som exponerats för sjukdomen samt antibiotikavård av personer som har nära kontakt med de insjuknade och som hör till riskgruppen. Risken för att epidemin ska sprida sig till den övriga befolkningen är liten, eftersom vaccineringstäckningen är hög.

Kikhosta smittar som droppsmitta, särskilt lätt under sådana förhållanden, där man har tät kontakt med andra människor såsom i skolor, daghem och garnisoner. Fall av kikhosta i garnisonsförhållanden är inte exceptionella.
 
Alla beväringar vid Nylands brigad har vaccinerats mot kikhosta, antingen i samband med inryckningen eller under de fem föregående åren. Vaccinet förhindrar i medeltal fyra av fem fall av kikhosta, vilket innebär att det är väntat att också vaccinerade personer kan insjukna, särskilt i en epidemisituation. Tidpunkten då den sista dosen har givits inverkar också på detta, eftersom vaccinet är verksamt ca 4-5 år.

I Finland konstateras årligen ca 400 fall av kikhosta. Sjukdomen är ofta lindrig eller symptomfri hos vuxna. Till riskgrupperna då det gäller kikhosta hör barn som är under 6 månader gamla, för vilka sjukdomen kan vara livshotande, ovaccinerade barn samt gravida kvinnor vilkas graviditet har varat över 36 veckor.