Hoppa till innehåll

Havet förenar – Riksparaden på försvarets fanfest i Hangö

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 20.5.2024 10.45
Pressmeddelande
Bildexempel på paraddagens materiel.

Riksparaden på försvarets fanfest ordnas den 4 juni 2024 i Hangö. Förutom paradmönstring och förbimarsch omfattar programmet bl.a. materielutställning, möjlighet att åka båt, flyguppvisningar och en MILjazz-konsert. Det är fritt inträde till evenemangen.

För paradarrangemangen svarar detta år Marinen, och temat för paraden är Havet förenar. Havet är en urtida rutt som förenar allierade, logistiska flöden och verksamhet i marin omgivning samt kräver ett intensivt samarbete mellan alla försvarsgrenar när det gäller sjöförsvar. 

Paraden tas emot av kommendören för Marinen, konteramiral Tuomas Tiilikainen. Fältandakten hålls av fältprost Paavo Ranta, och paradtrupperna kommenderas av stabschefen för Marinen, flottiljamiral Jukka Anteroinen. 

I paraden deltar trupper från Armén, Marinen, Flygvapnet och Försvarshögskolan samt veteran- och försvarsorganisationer, totalt cirka 1200 personer, 40 fordon och 10 luftfartyg.  

I samband med fanfesten ordnas för första gången en flottparad utanför Hangö 3.6.2024. Ett sammandrag av flottparaden ses 4.6 i Yles sändningar och Försvarsmaktens publikationer. 

Paradmönstring på Rukki Arena, förbimarsch på Appelgrensvägen  

Paradmönstringen ordnas klockan 12.00 på Rukki Arena, där paradtrupperna grupperar sig med början klockan 11.30.  

I förbimarschen som inleds klockan 13.15 på Appelgrensvägen deltar, förutom de avdelningar som marscherar till fots, cirka 40 fordon. Förbimarschen tas emot framför Casino. Det är möjligt att följa med förbimarschen längs Appelgrensvägen.    

I överflygningarna i samband med förbimarschen deltar NH-90-transporthelikoptrar och lätta Hughes MD500-helikoptrar från Armén samt F/A-18 Hornet-multirolljaktplan och Hawk-skolflygplan från Flygvapnet.    

Materielutställning, flyguppvisning och MILjazz-konsert  

Publiken kan under hela dagen bekanta sig med Försvarsmaktens och andra myndigheters mångsidiga materielutställning i Östra hamnen, där det även finns möjlighet att åka med Jurmo-båtar. I trålhamnen kan man bekanta sig med Marinens fartyg.  

På eftermiddagen kl. 15.30 ordnas en flyguppvisning med konstflygningsgruppen Midnight Hawks. Man kan bäst följa med flyguppvisningen i Östra hamnen. Väderreservation gäller för alla flygningar och båtturer. 

Dagen avslutas med Försvarsmaktens MILjazz-konsert i parken vid Hangö Casino. Först uppträder Flottans lilla underhållningsorkester med Irina som solist. Andra i tur är Flygvapnets Big Band och Sami Pitkämö. Konserten avslutas av Försvarsmaktens värnpliktsmusikkårs Show Band.   

Paraden påverkar trafiken i Hangö  

Man bör undvika att röra sig med fordon i Hangö centrum under paradevenemanget, eftersom en del av gatorna och områdena reserveras för paraden. Publiken ombeds komma till evenemangen i god tid till fots, med cykel eller med kollektivtrafik.  

Det är möjligt att parkera på parkeringsområdet för långtradare på Orionvägen, varifrån det under dagens lopp ordnas busstransport till evenemangen.   

Förberedelserna inför paradarrangemangen inleds på platserna för evenemangen delvis redan 2.6. Huvuddelen av paradtrupperna anländer till Hangö under 3.6.  

Närmare information om trafikarrangemangen ges vecka 22. Information om trafikarrangemangen sammanställs även på Försvarsmaktens och Hangö stads webbsidor.  

Försvarsmakten hälsar publiken välkommen att följa med händelserna i Hangö under dagen.  

Programmet under paraddagen: 

kl. 8.00 Flagghissning i Trålhamnen   

kl. 9.30 Kransnedläggning vid Hjältegraven på Hangö nya begravningsplats  

kl. 10.00 Gudstjänst i Hangö kyrka 

kl. 10 - 19 Materielutställning i Östra hamnen  

kl. 11-19 Fartygspresentation i Trålhamnen  

kl. 11.30 börjar paradtrupperna gruppera sig inför mönstringen på Rukki Arena  

kl. 12 Paradmönstring på Rukki Arena  

kl. 13.15 Förbimarsch på Appelgrensvägen  

kl. 15.30 Flyguppvisning med Midnight Hawks i Östra hamnen/utanför Hangö  

kl. 18 MILjazz-parkkonsert i Casinoparken  

 
Man kan även följa med evenemangen under paraddagen på nätet i Försvarsmaktens kanaler: 

Puolustusvoimat.fi/lippujuhlanpaiva 

Facebook.com/puolustus 

X @Puolustusvoimat 

Instagram.com/puolustusvoimat.fi 

#paraati   

#lippujuhlanpaiva 

´