Hoppa till innehåll

Finska marinen övar ubåtsjakt i Sverige

Kustflottan
Utgivningsdatum 13.4.2021 8.34
Pressmeddelande
Robotbåt av Hamina-klass till sjöss.

Två av Marinens robotbåtar av Hamina-klass deltar i svenska marinens årligen återkommande ubåtsjaktövning som i år arrangeras 15 – 20 april på Sveriges östkust.

Övningen utvecklar Finlands och Sveriges samarbetsförmåga vid ubåtsjakt.


- Det är fråga om en mångsidig övning, som ger våra fartyg och vår personal övning i ubåtsspaning och ubåtsbekämpning på ett effektivt sätt. Vi får möjlighet att öva upp våra färdigheter i att använda de nya undervattenssystemen på de totalrenoverade robotbåtarna av Hamina-klass mot riktiga ubåtar, berättar stabschefen för Kustflottan, kommendör Mikko Villikari.


Till följd av coronaviruspandemin har den internationella verksamheten avtagit, men en övning som äger rum till havs går att genomföra, då man iakttar coronarestriktionerna.


- Vår verksamhet sker naturligtvis på hälsosäkerhetens villkor. Inga hamnbesök, personalutbyten eller andra kontakter mellan de olika fartygens besättningar förekommer, utan alla håller sig på sina egna fartyg. Eventuella kompletteringar genomförs tryggt utan närkontakter, betonar kommendör Villikari.


- Det är fint att vi kan fortsätta vårt samarbete med svenska marinen trots coronapandemin. Ett kontinuerligt samarbete är viktigt med tanke på utvecklandet av verksamheten, konstaterar kommendör Villikari.


De finländska fartygen deltar i övningen på inbjudan av svenska marinen. Svenska marinens 4. Sjöstridsflottiljen leder övningen. Försvarsministeriet har godkänt att Finland deltar i övningen som en del av Försvarsmaktens övningsverksamhet under 2021.