Hoppa till innehåll

Cirka 1700 rekryter inleder sin tjänstgöring inom Marinen - Kustbrigaden inleder försök med gemensam inkvartering

Marinen
29.12.2020 10.28
Pressmeddelande

2021 års första kontingent inleder sin tjänstgöring den 4 januari. Samtidigt inleds ett försök med gemensam inkvartering vid Kustbrigaden. De nya rekryternas deltagande i försöket grundar sig på frivillighet.

Kustbrigaden ansluter sig till försöket med gemensam inkvartering, som pågår inom Försvarsmakten åtminstone fram till slutet av 2021. Försöket, som inleddes inom Armén under våren 2020, har konstaterats förbättra gemenskapen och informationsgången. Målet för försöket med gemensam inkvartering är att utreda hur gemensam inkvartering inverkar på beväringarnas funktionsförmåga, gruppsammanhållningen, tjänstgöringens smidighet, informationsgången, utbildningsresultaten och användningen av utrymmena.  

De blivande beväringarna har tillfrågats om sitt intresse att delta i försöket i det brev som de fått innan tjänstgöringen inleds. Det är alltså frivilligt att delta i försöket med gemensam inkvartering och förutsätter samtycke av alla som inkvarteras i samma stuga.

- Det är inte fråga om någon helt ny sak, eftersom gemensam inkvartering har använts ombord på Marinens fartyg redan sedan slutet av 1990-talet. Med de här erfarenheterna, och även på basen av de första intrycken från Armén, är gemensam inkvartering ett fungerande arrangemang. Det ökar gemenskapen, förbättrar informationsgången och förebygger isolering. Vi är positivt inställda till försöket med gemensam inkvartering, berättar kommendören vid Kustbrigaden, kommodor Janne Huusko.  

Målet är att inkvartera ungefär lika många män och kvinnor i de gemensamma stugorna. Försöket gäller endast inkvartering i kasernen och inverkar inte på inkvarteringsarrangemangen under terrängövningar. Män och kvinnor som inkvarteras i gemensamma stugor har egna, separata sociala utrymmen. 

Försvarsmakten utarbetar en forskningsrapport om försöket under våren 2021. För Kustbrigadens del omfattar rapporten erfarenheterna av gemensam inkvartering under januarikontingentens rekrytskede. Huvudstaben riktar utgående från rapporten ett förslag till Försvarsministeriet om fortsatta åtgärder i anslutning till gemensam inkvartering eller om en förlängning av försöket till 2022. 

Coronaåtgärderna fortsätter 

Försvarsmaktens uppgift är att säkerställa de värnpliktigas och personalens hälsa i alla situationer. Vi vill möjliggöra säker tjänstgöring och bästa möjliga utbildning för alla värnpliktiga under COVID-19-pandemin.

Åtgärderna för att förhindra spridningen av coronaviruset betonas i arrangemangen för militärtjänstgöringen. I början av tjänsten delas rekryterna in i tre avdelningen (A, B och C). Som regel följer avdelningarna en 2+2+2-rotation, varav fyra veckor är i tjänst och två veckor i permission. Avdelningar interagerar inte med varandra under tjänsten.

Dessutom uppmärksammas betydelsen av handhygien, städning vid enheterna. Ansiktsmasker delas ut till alla.

Den 4 januari inleder cirka 1700 rekryter sin tjänstgöring, av vilka cirka 1100 i Kustbrigaden och drygt 600 i Nylands brigad. Av rekryterna är det cirka 40 som gör frivillig militärtjänst.