Hoppa till innehåll

Beslut om tillfällig användning av områden

Marinen
Utgivningsdatum 25.7.2022 11.13
Pressmeddelande

Marinstaben har den 21.7.2022 med stöd av 14 § i lagen om försvarsmakten fattat beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet 5.-21.8.2022. Beslutet berör vissa fastigheter i följande kommuners områden som är nödvändiga för utbildningsanvändning: Hangö och Raseborg.

Beslutet finns framlagt till påseende vid Sydvästra Finlands regionalbyrå kl. 09:00-15:00 under tiden 21.7.–22.8.2022. Adressen till regionalbyråns kundbetjäningspunkt är Regementsvägen 15 B, 20811 Åbo, kasernområdet i Heikkilä, tfn 0299 480 190.

Närmare information om beslutet får av kommendör Heikki Vierelä (tfn.0299800).
Beslutet hålls till påseende 30 dagar från tillkännagivandet. Delfåendet av handlingen anses ha skett den sjunde dagen efter den tidpunkt då meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats.

Beslut har publicerats 25.7.2022.
Marinstabens beslut 21.7.2022.

´