Hoppa till innehåll

Tuomas Tiilikainen utnämnd till kommendör för Marinen

FörsvarsmaktenMarinen
Utgivningsdatum 17.11.2023 13.02
Pressmeddelande

Republikens president har beordrat flottiljamiral Tuomas Tiilikainen till kommendör för Marinen och brigadgeneral Vesa Valtonen till kommandochef vid Huvudstaben från och med 1.1.2024. Dessutom utnämndes Tiilikainen ånyo till amiralstjänst för perioden 1.1.2024–30.6.2027.

Flottiljamiral Tuomas Antero Tiilikainen (f. 1965) är för närvarande kommandochef vid Huvudstaben. Tidigare har han bland annat tjänstgjort som stabschef för marinen, chef för Sjökrigsskolan och avdelningschef vid Marinstaben. Han befordrades till flottiljamiral 2019.

Brigadgeneral Vesa Petteri Valtonen (f. 1969) är för närvarande kommendör för Björneborgs brigad. Tidigare har han bland annat tjänstgjort som biträdande avdelningschef vid Arméstaben, generalsekreterare för försvarsministeriets säkerhetskommitté och bataljonskommendör vid Karelska brigaden. Han befordrades till brigadgeneral 2022.

´