Hoppa till innehåll

Professionella inom strategiska militära flygtransport träffas i Tammerfors

Försvarsmaktens logistikverk
Utgivningsdatum 18.4.2024 11.15
Pressmeddelande
Kokoushuone, jossa ihmisiä kerääntyneenä kokouspöydän ääreen.
Det halvårsvisa operativa planeringsmötet för MCCE:s flygtransportplanerare ägde rum den 16-18 april 2024 i Tammerfors.

I mitten av april stod Försvarsmaktens logistikverk värd för ett operativt planeringsmöte för MCCE Europe, den internationella samordnaren av strategiska militära transporter, i Tammerfors.

Movements Coordination Centre Europe (MCCE) är ett konsortium bestående av 29 medlemsländer i Nato och Europeiska unionen, vars uppgift är att planera och samordna strategiska land-, sjö- och lufttransporter. Finland har varit medlem i MCCE, som har sitt huvudkontor i Eindhoven i Nederländerna, sedan starten 2007.

Det halvårsvisa operativa planeringsmötet för MCCE:s flygtransportplanerare ägde rum den 16-18 april i Tammerfors. Syftet med mötet är att planera och samordna medlemsländernas framtida behov av flygtransporter så att de befintliga transportkapaciteterna används effektivt.

I mötet deltog cirka 50 yrkesverksamma inom lufttransport från konsortiets medlemsländer. Värd för mötet var Movements Coordination Centre Finland (FINMCC) vid Försvarets logistikverk, som ansvarar för planering, genomförande och beställning av försvarsmaktens transnationella strategiska transporter.

Parallellt med MCCE-mötet hölls också de operativa planeringsmötena för två internationella konsortier som tillhandahåller strategiska militära lufttransporter, SAC-projektet och SALIS-partnerskapet, i Tammerfors.

Strategic Airlift Capability (SAC) är ett konsortium bestående av 12 Nato-medlemsstater. Sedan 2009 har SAC drivit tre Boeing C-17 Globemaster III transportflygplan baserade i Pápa, Ungern. Finland har en andel på 100 flygtimmar per år av transportflygplanskapaciteten, som används för flygtransporter av den finska försvarsmakten till stöd för internationella operationer och krishanteringsuppdrag.

Partnerskapet Strategic Airlift International Solution (SALIS) träffades också i Tammerfors i april. SALIS-projektet ska förse sina medlemsländer och MCCE med Antonov- och Ilyushin-tunga transportflygplan från kommersiella operatörer baserade i Europa. Partnerländerna i SALIS är Belgien, Frankrike, Norge, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och USA.

 

För mer information:

 NATO Strategic Airlift Capabilities SAC och SALIS på Natos webbplats

Webbplats för Movement Coordination Centre Europe

Webbplats för Strategic Airlift Capability

 

´