Hoppa till innehåll

Olycka vid övningen Man överbord

Utgivningsdatum 30.12.2023 19.10
Pressmeddelande

I dag klockan 15 genomförde robotbåten Tornio en rutinövning Man överbord i närheten av Rönnskär, söder om Porkala udd. Under övningen fick en av yträddarna som deltog i övningen havsvatten i sin dräkt, svalde det och förlorade medvetandet.

Problemen upptäcktes snabbt och personen lyftes tillbaka upp på fartyget. Återupplivningsförsök påbörjades och patienten fördes medvetslös till fortsatt behandling med helikopterevakuering.
Kustflottan har inrättat en krisstödsgrupp för detta ändamål. Personens familj har underrättats.

´