Hoppa till innehåll

Offentlig delgivning- Beslut av Kustbrigaden 6.4.2023

Kustbrigaden
Utgivningsdatum 6.4.2023 14.10
Pressmeddelande

Kustbrigaden har 6.4.2023 med stöd av 14 § (22.12.2009/1617) i lagen om försvarsmakten (551/2007) fattat beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet under perioden 25.5.–2.6.2023.

Kustbrigaden har 6.4.2023 med stöd av 14 § (22.12.2009/1617) i lagen om försvarsmakten (551/2007) fattat beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet under perioden 25.5.–2.6.2023. 

Beslutet berör vissa fastigheter på kustområdet och skärgård i Salo, Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå, Kyrkslätt, Esbo, Borgå, Lovisa, Pyttis, Kotka, Fredrikshamn och Vederlax kommuner.

Beslutet finns framlagt till påseende på försvarsmaktens officiella webbplats https://puolustusvoimat.fi/sv/kungorelser

Närmare information om beslutet får av kaptenlöjtnant Janne Kaakkurivaara, tfn 0299 800.

Beslutet hålls till påseende 30 dagar från tillkännagivandet. Delfåendet av handlingen anses ha skett den sjunde dagen efter den tidpunkt då meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats. 

I Kyrkslätt 6.4.2023

Yleistiedoksianto
´