Hoppa till innehåll

Nordic Response 24 visade Natos förmåga att försvara Norden

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 15.3.2024 7.30
Pressmeddelande
kuvituskuva

Finland övade under Nordic Response 24, tillsammans med andra medlemsländer, för första gången försvar av Natos nordliga områden i en situation enligt artikel fem.

Under övningen som sträckte sig till de nordliga delarna av Finland, Sverige och Norge fördes strider på land, till havs och i luften. De nordiska länderna bildade, tillsammans med förstärkningar som kommit från andra medlemsländer och hade förflyttats över Atlanten,  en stark militär kraft i de nordliga delarna av Norge, Finland och Sverige.

– Nordic Response 24 har varit en viktig milstolpe i fördjupandet av samverkan mellan de övriga medlemsländerna och de nordiska länderna. Vår västra granne fick sitt medlemskap i alliansen bekräftat under övningen. I Finland övade ett rekordstort antal svenskar, totalt cirka 3 000 soldater, som bildade en mekaniserad brigad som utgjorde en del av en gemensam armédivision. Att alla nordiska länder är medlemmar av samma allians ger oss nycklarna till en allt intensivare försvarsplanering och utveckling av gemensamma prestationsförmågor för Nordens försvar, berättar Huvudstabens utbildningschef, brigadgeneral Manu Tuominen, som ledde den finska övningstruppen.  

Armén, Marinen, Flygvapnet, Logistikvärket samt Ledningssystemcentret opererade under övningen tillsammans med allierade som en del av en multinationell styrka. Flygvapnets multifunktionsstridsflygplan genomförde flera flygningar över de nordliga delarna av Finland, Sverige och Norge som en del av internationella flygformationer. Samtidigt genomförde Marinens kustjägaravdelning amfibiska landstigningar i norra Norge tillsammans med svenska, franska och italienska soldater. Att koncentrera styrkor till övningsområdet och etablera ledningsförbindelser under de krävande förhållandena i norr krävde också nära samarbete och specialistkunskap.

Personal på alla ledningsnivåer - hela vägen från Norfolk till Hetta

Under övningen har Försvarsmakten fått betydande kunskaper i hur trupper koncentreras samt hur man verkar som en del av Natos ledningsstruktur, vilket har förbättrat Försvarsmaktens förutsättningar att delta i en operation som leds av Nato. 

–Personal från Försvarsmakten har deltagit i övningen på alla ledningsnivåer från Norfolk till Hetta. Vi har fått värdefull erfarenheter av hur vi ska verka som en del av en multinationell gemensam operation ledd av Nato. Utgående från detta kan vi fortsätta att utveckla vår verksamhet och göra den till en allt fastare del av alliansen, säger Tuominen.

Gränsöverskridande myndighetssamarbete 

Det intensiva myndighetssamarbetet både nationellt och de nordiska länderna emellan har haft stor inverkan på hur övningen lyckats. I övningen deltog ett stort antal civila aktörer från Finland, Sverige och Norge, och deras samarbete stödde i hög grad truppernas förflyttningar till övningsområdet och underhållet under övningen.

Som ett led i övningen deltog de civila myndigheterna i en övning i patientevakuering som ordnades som ett samarbete mellan Finland och Norge. Under övningen evakuerades två soldater som i en fiktiv bilolycka fått brännskador med helikopter till ett brännskadesjukhus i Norge. Med hjälp av nätverken inom myndighetssamarbete stödde Försvarsmakten även andra myndigheter utanför den egentliga övningsverksamheten genom att delta i exempelvis patientevakueringar i Lappland.

Övningen Nordic Response 24 i ett nötskal

  • En omfattande stridsövning ledd av Norge i de nordliga delarna av Finland, Norge och Sverige 
  • 20 000 soldater från 13 deltagande länder
  • En del av Natos övningsserie Steadfast Defender 24 
´