Hoppa till innehåll

Försvarsmakten övar försvaret av Natos nordliga område tillsammans med andra medlemsländer

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 6.2.2024 15.41
Pressmeddelande
kuvituskuva

Försvarsmakten deltar i övningen Nordic Response 24, som leds av Norge och som ordnas i de nordliga delarna av Finland, Norge och Sverige 4–15 mars 2024. Finland deltar för första gången i egenskap av Natomedlem i övandet av det gemensamma försvaret av alliansens områden. Det är fråga om den största internationella övningen utomlands som Försvarsmakten deltar i under sin historia.

Nordic Response 24 är en del av Natos övningsserie Steadfast Defender 24 under vilken Natoländerna och partnerna övar alliansens förmåga att förflytta trupper norrut för att öva gemensamma försvarsoperationer i arktiska förhållanden i Finland, Norge och Sverige. Steadfast Defender 24 är Natos största övning på flera årtionden, varför den och även övningen Nordic Response 24 har förberetts redan i flera års tid.

Nordic Response 24 är en omfattande stridsövning på land, till havs och i luften och samlar cirka 20 000 soldater från 14 olika länder. Med övningen visas Natos prestationsförmåga, enighet och vilja att försvara hela alliansens område. Finland deltar för första gången som Natomedlem i en omfattande övning där trupperna övar gemensamt försvar.  Nordic Response 24 är Försvarsmaktens viktigaste internationella övning i år, och under den utvecklas Försvarsmaktens förmåga att delta i gemensamma operationer ledda av Nato i det nordliga området tillsammans med medlemsländer.  Finlands deltagande i övningen främjar en allt intensivare integration med Nato.  

Finland har flera gånger tidigare deltagit som Natos partner i de Cold Response-övningar som letts av Norge. Övningen fick sitt nya namn (Nordic Response) i och med att Finland och Sverige ansökte om medlemskap i Nato.

Försvarsmaktens deltagande i övningen Nordic Response 24 

Försvarsmakten deltar i övningen med trupper från Armén, Marinen och Flygvapnet samt från ansvarsområdena för logistik och ledningssystem. Från Försvarsmakten deltar över 4 100 soldater i övningen, och av denna trupp är en betydande andel reservister. 

Armén står i centrum för verksamheten i och med att Finlands och Sveriges arméer tillsammans bildar en division som leds av Finland. Den finska arméns styrka i divisionen är cirka 2 500 soldater. I övningen ingår även betydande flygverksamhet i Norges, Sveriges och Finlands luftrum. Från Finlands flygvapen deltar 12 F/A-18 Hornet-plan, stabsofficerare och flygbasfunktioner. Från Marinen deltar stabsofficerare och en kustjägaravdelning.

Från Försvarsmaktens logistikverk deltar avlönad personal och reservister från staben för logistikverket, 3. Logistikregementet, Systemcentret samt Centret för militärmedicin.  Ledningssystemcentret ställer ut avlönad personal och reservister från staben för centret och från olika avdelningar. Huvudstaben utställer Finlands nationella ledningselement för övningen. Även Gränsbevakningsväsendet deltar i övningen i Finland. 

Övningen syns och hörs i Lappland 

I Finland övar förutom de finska trupperna cirka 3 000 svenska, 450 franska och cirka 50 brittiska soldater. Arméns trupper rör sig i huvudsak inom området kring Enontekis och därifrån vidare mot Norge. Under förflyttningen till och från övningsområdet (1–3.3 och 14–17.3) kan trafiken stocka sig på huvudvägarna i närheten av skidsemesterorterna i Västra Lappland. Övningstrupper rör sig även i andra delar av Lappland. Flygvapnets verksamhet koncentreras till flygbasen i Rovaniemi, men flygverksamheten är aktiv inom hela Lapplands område. Myndigheterna är förberedda på ökade trafikmängder. Försvarsmakten meddelar närmare om övningens inverkan på trafiken under februari månad.

´