Hoppa till innehåll

Finland och Sverige förbereder gemensam upphandling av militär optronik

Försvarsmaktens logistikverk
Utgivningsdatum 17.4.2024 13.26
Pressmeddelande
Ramavtalet om gemensam upphandling av militär optronik undertecknades den 17 April i Finland och i Sverige.

Finska Försvarsmaktens logistikverk och svenska Försvarets materielverk inleder tillsammans beredningen av ramavtal för upphandling av militär optronik.

Generalmajor Jari Mikkonen, direktör för Försvarsmaktens logistikverk och brigadgeneral Jonas Lotsne, direktör för avdelningen för marksystem vid Försvarets materielverk (FMV), undertecknade den 17 april 2024 ett ramavtal om gemensam upphandling av militär optronik.

Enligt verkställighetshandlingen inleder Finland och Sverige tillsammans beredningen av ramavtal för upphandling av militär optronik.   

Andra länder som deltar det nordiska försvarssamarbete (NORDRFCO) kan också komma att ansluta sig till ramavtalen i ett senare skede.

´