Hoppa till innehåll

Efter en lång paus får anhöriga i augusti följa krigsmannaeden och -försäkran på plats i Dragsvik

Nylands brigad
Utgivningsdatum 11.8.2022 11.17
Pressmeddelande

Rekryterna i Nylands brigads kontingent 2/22 avlägger krigsmannaed eller avger krigsmannaförsäkran lördag 13.8.2022. Varje beväring har fått bjuda in högst tre personer till garnisonen.

Krigsmannaeden och -försäkran kan inkommande lördag ordnas under högtidliga former med rekryternas anhöriga på plats i Dragsvik. I samband med evenemanget får de anhöriga bekanta sig med rekryternas stugor och brigadens utbildningsmaterial, såsom fordon, samt äta i garnisonsrestaurangen.

Svenska Yle sänder direkt

Antalet besökare i samband med brigadens krigsmannaed och -försäkran har begränsats så att varje beväring kan bjuda in högst tre besökare. Besökarnas identitet kontrolleras vid garnisonens portar. 

Genom begränsningen av antalet besökande säkerställs att de anhörigas ankomst och identitetskontrollen går smidigt och att trafiken på garnisonsområdet fungerar. På grund av att en kasernbyggnad renoveras och andra byggnadsarbeten pågår i garnisonen finns det mindre plats än vanligt för publiken.  

Svenska Yle sänder krigsmannaedgången och -försäkran vid Nylands brigad direkt via Yle Arenan. På så sätt kan man följa med festligheterna direkt via webben. Direktsändningen börjar 13.8. ca klockan 11.15 i https://arenan.yle.fi/1-63165982.

Från rekryt till jägare 

Krigsmannaeden avläggs eller -försäkran avges på lördag av cirka 720 rekryter, som inledde sin tjänstgöring 4.7.2022. Det sex veckor långa rekrytskedet av deras beväringsutbildning går mot sitt slut. Krigsmannaed och -försäkran är en militär tradition, där rekryterna lovar att försvara Finland. Under det festliga evenemanget utnämner brigadkommendören, kommodor Juha Kilpi rekryterna till jägare. 

Anhöriga har kunnat besöka brigaden senast vintern 2020 i samband med krigsmannaeden och -försäkran för kontingent 1/20. Under covid-19-pandemin har brigaden inte kunnat ordna edgång och försäkran eller anhörigas dag som varit öppna för allmänheten. 

Det lönar sig att komma i god tid 

Vi ber besökarna att komma till garnisonen i god tid innan krigsmannaedgången och -försäkran börjar. Det lönar sig att reservera tid för identitetskontrollen och för eventuell parkering och en dryg 500-meterspromenad från parkeringsplatsen till paradplanen, där ceremonierna kommer att ordnas. För dem som anländer till fots är det knappt hundra meter att gå från kasernporten för paradplanen.

De anhöriga får vistas i garnisonen mellan klockan 10 och 16. 

Programmet under dagen är följande:

Kl. 10.00 Garnisonsportarna öppnas för besökarna
Kl. 11.20 Krigsmannaförsäkran
Kl. 11.40 Rekryterna marscherar till paradplanen 
Kl. 12.00 Krigsmannaed och förbimarsch Cirka klockan 13–16 möjlighet att bekanta sig med beväringarnas stugor och utbildningsmaterial 

Det är möjligt att äta under eftermiddagen i garnisonsrestaurang Creutz för 5 euro.

Besökarna får närmare instruktioner och information om de praktiska frågorna kring edgången och försäkran av den beväring de besöker. Man bör inte besöka brigaden om man är sjuk!

Kartan av garnisonsområdet och mera praktisk information över dagen finns på denna sida!

´