Hoppa till innehåll

Den stora övningen för med sig över 10 miljoner till övningsområdet

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 14.3.2024 12.35
Nyhet
kuvituskuva

Natos övning Nordic Response 24, som avslutas på fredag, har vid sidan av tusentals soldater även fört med sig ekonomisk livskraft till övningsområdet i norra Finland.

Inför övningen har de allierade beställt många olika slag av tjänster och förnödenheter. Det totala värdet av de beställningar som gjorts uppgår till cirka 10,6 miljoner euro. Exempel på beställda produkter är bränslen, livsmedel, utrymmestjänster och plogningar. 

Därtill har Nordic Response lockat en betydande mängd kunder till de företag och tjänsteproducenter (affärer, kiosker, inkvarteringstjänster) som verkar inom övningsområdet, eftersom cirka 4 100 finländska, 3 000 svenska, 400 franska och 50 brittiska soldater har övat i norra Finland under övningen Nordic Response 24. Natos stora övning har även erbjudit området avsevärd riksomfattande och internationell synlighet i medierna. 

Att övningen lyckdes är ett resultat av gott samarbete 

Försvarsmakten har haft ett intensivt samarbete med Enontekis kommun och aktörerna inom området redan under övningens planeringsskede. Enligt kommundirektören i Enontekis, Petri Härkönen, har kommunen och kommuninvånarna blivit väl informerade.    

– Jag riktar ett stort tack till dem som planerat övningen, genom dem har samarbetet fungerat bra. De lokala förhållandena har beaktats, och man har kommit överens med renbeteslagen om saker och ting. Redan innan övningen började rörde sig många soldater på området och bekantade sig med platser och diskuterade med de lokala invånarna, säger Härkönen.  

Enligt Härkönen har övningen synts tydligt i Enontekis.

– Övningen har verkligen synts. Under uppmarscherna har vägnätet belastats mycket. Under övningen har det varit många kunder i butikerna i Hetta och pansarfordon har rört sig längs vägarna. Svenskarna hade sitt viktigaste underhållscenter på flygplatsen. Då man tänker på den här mängden materiel och trupper är de skador som de föranlett varit synnerligen små, konstaterar Härkönen. 

Brigadgeneral Rickard Johansson (vänst.), kommundirektör Petri Härkönen och brigadgeneral Sami-Antti Takamaa.

Härkönen tror att kommuninvånarna var positivt inställda till övningen redan innan den började.  

– Inställningen till övningen har varit ytterst positiv här hos oss. Den enda kritik som jag själv har hört har kommit från icke-ortsbor. Jag förstår att det är ytterst svårt att få informationen att gå fram till en så här stor mängd fastighetsägare. I relation till det har man lyckats väl.  

– Ett stort tack till Försvarsmakten för samarbete och välkommen åter.

Försvarsmakten övar ansvarsfullt 

Lokalbefolkningen är en viktig och värdefull del av övningen också när det gäller att få respons. Försvarsmakten får information gällande miljöskydd och för hantering av skador förutom av övningstrupperna även av invånarna inom området. Samarbetet med de lokala invånarna har förlöpt bra, och nästan i alla situationer har de haft förståelse för Försvarsmaktens övningsverksamhet. Försvarsmakten har utsedd personal som behandlar skador.

– Under den här övningen har det hittills registrerats 33 anmälningar om skedda skador samt händelser som väckt frågor bland invånarna. Antalet är exceptionellt lågt för en övning av den här volymen, berättar kapten Toni Sulasalmi, som behandlar skadeärenden under övningen Nordic Response 24.

De vanligaste skadorna är olika skador på vägar och korsningar, då mekaniserade trupper till exempel kör bort från eller återvänder till vägen med tung materiel. Alla anmälningar registreras, gås igenom och de berörda kontaktas. Samförstånd nås till exempel genom att komma överens på plats och ställe eller genom reparera skadan.

´