Hoppa till innehåll

Kustflottan
Pansio garnison
PB 5
20241 TURKU
Laivastontie 2, Åbo

Upinniemi garnison
PB 5
02471 OBBNÄS
Upinniementie, Obbnäs

Telefon 0299 800 (växel)

[email protected]
[email protected]

Följ oss i sociala medier #RLAIV
Twitter: @rlaivasto
FB: facebook.com/merivoimat
Instagram: Navyfi      
 

´