Beväringschefs missbruk av förmansställning utreds i Nylands brigad

Marinen 8.5.2019 15.22 | Publicerad på svenska 8.5.2019 kl. 16.55
Pressmeddelande

I Nylands brigad har det kommit fram ett allvarligt fall, där en beväringschef missbrukat sin ställning som förman. En undersergeant misstänks på ett grovt sätt ha skällt ut en jägare och kallat honom vid öknamn bl.a. på grund av dennes utländska härkomst.

Undersergeanten misstänks även ha behandlat jägaren på ett förnedrande sätt och föranlett honom olägenhet samt misshandlat honom lindrigt.

I ärendet pågår en förundersökning, som sker i samarbete med åklagaren. Beväringschefen misstänks för tjänstgöringsbrott, missbruk av förmansställning samt lindrig misshandel.

Då förundersökningen blivit klar fattar kommendören för Nylands brigad vid behov beslut om att ärendet sänds vidare till åklagaren.

Sådana här fall är exceptionella och försvarsmakten ser synnerligen allvarligt på allt osakligt bemötande. Inga former av missaktning, diskriminering eller mobbning godkänns inom försvarsmakten.