Inbjudan till medierna: Kommendörsbyte vid Marinen i Åbo den 17 december

Marinen 10.12.2018 13.48
Pressmeddelande

Kommendören för marinen, viceamiral Veijo Taipalus överförs till reserven den 1 januari 2019. Från och med detta datum har flottiljamiral Jori Harju förordnats till ny kommendör för marinen.

Mediernas representanter är välkomna att följa med paradmönstringen som hålls den 17 december kl 13 i området mellan Åbo slott och Aura Å (Viking Lines område). Omedelbart efter paradmönstringen hålls ett kort medietillfälle där både kommendören som övergår i reserven och den nya kommendören deltar. Medias representanter ska vara på plats senast kl 12.45.

Anmälningar tas emot fram till den 14.12. kl. 12, av marinens press- och informationschef Annele Apajakari, som vid behov även ger närmare information om evenemanget, [email protected], tfn 0299 301 830.