Dynamic Move 2019 stärker minröjningsförmågan

Kustflottan 28.1.2019 11.39 | Publicerad på svenska 31.1.2019 kl. 15.40
Pressmeddelande

Marinen deltar i övningen i minkrigföring, Dynamic Move 2019, i Belgien 28.1 - 8.2.2019.

Dynamic Move är en årlig stabsövning i minkrigföring vars målsättning är att öva bland annat taktik, verksamhetsformer och ledning inom minröjning.

Från Finland deltar personal från 4. Minröjningsflottiljen vid Kustflottan i övningen. För Finlands del är målsättningen bland annat att stärka ledarskapet inom den nationella minröjningsverksamheten samt att utveckla den finsk-svenska marina stridsgruppens verksamhet genom att öva som en del av en nordisk stridsgrupp och stridsavdelning.

Övningen genomförs vid den belgisk-holländska skolan i minkrigföring (ABNL Naval Mine Warfare School) i Oostende och leds av Natostaben.