"VILMA" intar Skärgårdshavet - alla marinens truppförband deltar i övningen

Marinen 21.5.2018 14.00
Pressmeddelande

Sjöstridsövningen 2018 har döpts till "VILMA" och den för med sig övande trupper till Skärgårdshavet under perioden 22 maj till 1 juni 2018.

VILMA är en stridsteknisk och taktisk övning för marinens marina förband och kustförband där det övergripande temat är att staber och trupper övar uppgifter som de har enligt den operativa planen. Målsättningen med övningen är att marinens marina förband och de kustförband som är i trupproduktion, i den sammansättning som motsvarar den nuvarande truppstrukturen, ska öva grundläggande stridsmetoder, sjöoperationer och arrangemang för samverkan samt att stärka ledningsinstansernas ledningsberedskap.

VILMA är i första hand en stridsteknisk övning där tyngdpunkten ligger på eldanvändning. Övningen fungerar som förberedelse inför den internationella övningen NOCO18 som kommer att ordnas i Finland i månadsskiftet oktober-november. Övningen är också huvud- eller slutövning för de beväringar som är i trupproduktion och som kommer att placeras i kustförbanden. Vidare utgör övningen en central del av ledningsutbildningen för eleverna vid Sjökrigsskolan.

Förutom marinens alla truppförband deltar även truppförband från flygvapnet, 2. Logistikregementet, Jägarbrigaden, Gardesjägarregementet samt Västra Finlands sjöbevakningssektion (Gränsbevakningsväsendet) i övningen.

Övningen leds av marinens beredskapschef, kommodor Janne Huusko.

Du kan följa med övningen via marinens och försvarsmaktens kanaler i sociala medier.