Sektioner
Meny
Marinen

Cirka 1800 rekryter inleder sin tjänstgöring inom Marinen 

Måndagen den 6 juli inleder cirka 1800 rekryter sin tjänstgöring vid Kustbrigaden i Obbnäs och Nylands brigad i Raseborg. En del av rekryterna vid Kustbrigaden inleder sitt rekrytskede i Pansio i Åbo, eftersom den grundliga reparationen av kasernerna i Obbnäs fortsätter. De restriktioner på grund av coronaviruset som gäller inom Försvarsmakten inverkar ännu på julikontingentens tjänstgöring. 
3.7.2020 | 13.42
Marinen

Sjöstridsövningen avslutas - Beväringsutbildningen uppnådde målen trots coronarestriktionerna

Sjöstridsövning Lotta 20 avslutas. De fartyg som deltagit i övningen avslutar sin övning och trupperna återvänder till sina hemgarnisoner under fredag 29.5. Nylands brigads fordonsavdelningar, sammanlagat ungefär 30 fordon, rör sig på riksväg 25 mellan Syndalen och Dragsvik kl. 11-16.
28.5.2020 | 17.00
30.8.2019
Lyckad repetitionsövning avslutad
Nylands brigad
15.4.2019
Nylands brigad firar sin årsdag 17.4
Nylands brigad