Marinen

Marinens stridsförmåga utvecklas i exceptionella förhållanden

Marinens huvudkrigsövning under våren 2020, Sjöstridsövningen Lotta 20, ordnas 25-29-.5 på Skärgårdshavet, Finska viken, norra delen av Östersjön samt längs den nyländska kusten.
19.5.2020 | 15.42
Internationellt minröjningssamarbete på Östersjön
Kustflottan

Internationellt minröjningssamarbete på Östersjön

Kustflottan och Natos stående minröjningsstyrka utvecklar metoder och know-how inom minröjning på Östersjöområdet, i år genom samarbete i högre grad än vanligt. De gemensamma utbildningstillfällena grundar sig i stor utsträckning på att minjaktfartygen av Katanpää-klass ingår i truppoolen som kompletterar verksamheten inom Natos snabbinsatsstyrka för år 2020.
29.4.2020 | 14.26
13.12.2019
Kikhosta konstaterad vid Nylands brigad
Nylands brigad