FI SV EN

Avdelningen för fartygskontroll återvänder från Medelhavet

28.10.2016 10.03 | Publicerad på svenska 28.10.2016 kl. 10.46
Pressmeddelande
Avdelningen för fartygskontroll återvänder från Medelhavet

Den tredje och sista rotationen av fredsbevarare som ingår i marinens avdelning för fartygskontroll i Medelhavet återvänder från operationen EUNAVFORMED Sophia till Finland vid slutet av denna månad.

Målsättningen för den EU-ledda operation Sophia är att försvåra människosmugglarnas verksamhetsförutsättningar i Medelhavet och förhindra deras verksamhet. Under den tid som operationen har pågått har man försökt nå detta mål genom att förstöra hundratals båtar som använts av människosmugglare och gripa personer som deltagit i smugglingen. Dessutom har en betydande mängd människor, som råkat i sjönöd, räddats.

Avdelningen för fartygskontroll har genom sitt deltagande gett marinen synlighet - i synnerhet finländarnas kompetens och förmåga att verkställa uppgifterna har observerats. Den finländska avdelningen för fartygskontroll har varit den enda enheten som har haft kapacitet att utföra fartygskontroller och entydigt stått till operationens förfogande. Därför har den haft många uppdrag.

- Avdelningen för fartygskontroll har fått värdefull kunskap genom att verka i en internationell aktionsmiljö och den egna kompetensen har utvecklats. Deltagandet stöder direkt fartygskontrollavdelningarnas beredskap och trupproduktion och marinen har möjlighet att utnyttja operationens lärdomar i den egna utbildningen, konstaterar marinens stabschef, flottiljamiral Timo Hirvonen.

Finländarnas förmåga och effektivitet vid fartygskontrollerna har fått särskild erkänsla. Dessutom har finländarna deltagit i skydds- och sjöräddningsuppgifter. Finländarnas kompetens har utnyttjats i situationer då människosmugglare har avslöjats och gripits.

- Avdelningen för fartygskontroll har fått utmärkt respons för sin verksamhet. Detta visar att marinen har kapacitet att delta i internationella operationer med sin egen specialkompetens. Framgången visar att alla medlemmar av gruppen, även reservisterna, är engagerade och kunniga. Det är viktigt att vi klarar av att upprätthålla detta engagemang och denna kunskap även i fortsättningen, betonar Hirvonen.

Operation SOPHIA fortsätter och Europeiska unionens råd utökade på sommaren dess uppgifter med två nya stöduppgifter, nämligen att utbilda Libyens kustbevakning och övervaka att FN:s förbud mot vapenexport iakttas. Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott har inte ännu beslutat huruvida Finland kommer att delta i dessa stöduppgifter. I och med att avdelningen för fartygsgranskning återvänder till Finland, deltar Finland för tillfället i operation Sophia med några officerare och underofficerare i övervaknings- och stabsuppgifter.