Hyppää sisältöön

Merivoimissa palveluksensa aloittavia nuoria odottaa vaativa ja mielenkiintoinen varusmieskoulutus 

Merivoimat
Julkaisuajankohta 2.7.2021 11.56
Tiedote

Merivoimissa aloittaa 5. heinäkuuta palveluksensa noin 1800 alokasta, joista 120 naisia. Rannikkoprikaatissa alokkaita aloittaa noin 1100 ja ruotsinkielistä varusmieskoulutusta tarjoavassa Uudenmaan prikaatissa reilut 700. 

Merivoimat kouluttaa suorituskykyisiä joukkoja meripuolustuksen normaali- ja poikkeusolojen tarpeisiin, joten tarjolla on paljon mielenkiintoisia palvelustehtäviä, joihin kannattaa tutustua tarkemmin Puolustusvoimien intti.fi -sivustolla.

Merivoimissa on käytössä Koulutus 2020 -ohjelman mukaiset koulutusmenetelmät, jotka ovat lisänneet simulaattorien ja virtuaalikoulutusympäristöjen käyttöä sekä muokanneet koulutusjaksojen rakenteita ja sisältöä. Kuuden viikon mittaisen alokasjakson lopulla tehdään valinnat jatkokoulutuspaikkoihin ja tässä vaiheessa noin viidennes Rannikkoprikaatin saapumiserän varusmiehistä siirtyy Rannikkolaivastoon Merivoimien laivastojoukkokoulutukseen. 
Rannikkoprikaatissa käynnissä olevien kasarmien peruskorjausten vuoksi yksikkö kerrallaan toteuttaa alokasjaksonsa Turun Pansiossa. Lisäksi Rannikkoprikaati on tämän vuoden alusta ollut mukana yhteismajoituskokeilussa, joka jatkuu Puolustusvoimissa ainakin vuoden 2021 loppuun.

Varusmiespalvelus on haaste ja mahdollisuus kehittää itseään 

Varusmiesaika poikkeaa useimpien nuorten aikaisemmista elämäntilanteista ja kokemuksista. Palveluksessa kohdataan erilaisia ihmisiä sekä toimitaan täsmällisten ohjeiden ja aikataulujen mukaan osana suurempaa joukkoa. Tämä kaikki edellyttää varusmieheltä joustavuutta ja sopeutumista intensiiviseen koulutukseen ja käskyvaltasuhteisiin. 

- Varusmiespalveluksessa on kuitenkin mahdollisuus oppia paljon sellaista, josta on hyötyä myös myöhemmin elämässä, kuten opinnoissa ja työssä. Uusien, haastavienkin, asioiden harjoittelu ja tekeminen yhdessä muiden kanssa kehittää itseluottamusta ja uskoa omaan itseensä sekä ryhmässä toimimisen taitoja vertaisena ja johtajana. Palvelukseen sisältyvät vaativat harjoitukset kehittävät myös paineensietokykyä ja valmiuksia hallita stressiä sekä kykyä suoriutua hyvin haastavistakin tilanteista, kertoo Merivoimien suomenkielisestä alokaskoulutuksesta vastaavan Rannikkoprikaatin koulutuspäällikkö, komentajakapteeni Jari-Pekka Kettula.

- Omia vahvuuksiaan kannattaa pohtia, sillä ne ovat yleensä vahvuuksia myös palveluksessa. Toisaalta kannattaa miettiä myös asioita, joissa haluaa kehittyä palvelusaikana, sillä henkilökohtaisesti tärkeät asiat lisäävät motivaatiota ja tekevät palveluksesta mielekkäämpää, jatkaa Kettula.

Varusmieskoulutuksesta hyvät perusteet fyysisen kunnon ylläpitämiselle 
Sotilaskoulutus ei vaadi terveeltä nuorelta ylivoimaisia suorituksia kestävyyden tai lihaskunnon osalta, mutta rasittavuus voi olla vähemmän liikuntaa harrastaneelle haasteellista. Hyvä kestävyys- ja lihaskunto takaavat kuitenkin mielekkään varusmiespalveluskokemuksen ja suojaavat tuki- ja liikuntaelinvammoilta.

Varusmieskoulutuksesta suuri osa on matalatehoista, mutta fyysisesti ja henkisesti kuormittavaa toimintaa. Fyysisen koulutuksen päämääränä on kehittää voima- ja kestävyysominaisuuksia sekä opettaa perusteet sotilaan liikkumiseen liittyvissä perustaidoissa. Koulutus antaa myös hyvät perusteet fyysisen kunnon ylläpitämiselle reservissä. Varuskunnista löytyy monipuolisia mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen. 

Varusmiespalveluksen järjestelyissä korostuu toimenpiteet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 

Puolustusvoimien tehtävä on varmistaa varusmiesten ja henkilöstön terveys kaikissa tilanteissa. Haluamme mahdollistaa turvallisen palveluksen ja parhaan mahdollisen koulutuksen kaikille asevelvollisille COVID19-pandemian aikana. Palveluksen alussa alokkaat jaetaan kolmeen osastoon (A, B ja C). Päänsääntöisesti osastot noudattavat 2+2+2-rotaatiota, josta neljä viikkoa ollaan palveluksessa ja kaksi viikkoa lomajaksolla. Osastot eivät ole tekemisissä keskenään palveluksen aikana.