Hyppää sisältöön

Kansainvälistä miinantorjuntayhteistyötä Itämerellä

Rannikkolaivasto
Julkaisuajankohta 29.4.2020 14.26
Uutinen
Naton miinantorjunta-aluksia merellä.

Rannikkolaivasto ja Naton miinantorjunta-alusosasto kehittävät miinantorjunnan menetelmiä ja tietotaitoa Itämeren alueella tänä vuonna yhteistyössä tavallista enemmän. Yhteinen toiminta perustuu pitkälti Katanpää-luokan miinantorjunta-alusten sijoittamiseen Naton nopean toiminnan joukkojen täydentävän toiminnan joukkopooliin vuodeksi 2020.

Rannikkolaivaston 4. Miinantorjuntalaivue keskittyy nimensä mukaisesti toiminnassaan merellä tapahtuvan miinantorjunnan suorituskykyjen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Laivueen keskeinen kalusto, kolme Katanpää-luokan miinantorjunta-alusta, ovat varustelussaan huipputasoa maailmanlaajuisestikin.

- Olemme haluttu kumppani kansainvälisiin harjoituksiin, sillä meillä on modernien alusten ja niiltä operoitavien monipuolisten sensoreiden lisäksi pitkälle koulutettu ja tehtäviinsä sitoutunut motivoitunut henkilöstö, jolla on halu oppia aina lisää uutta ja kyky jakaa omaa tietotaitoa muiden saman alan ammattilaisten kanssa, kertoo 4. Miinantorjuntalaivueen komentaja, komentaja Juhani Lehtimäki.

Rannikkolaivasto on tehnyt jo pitkään yhteistyötä Naton miinantorjunta-alusosaston, Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1), kanssa. SNMCMG1 koostuu Naton jäsenmaiden laivastojen miinantorjunta-aluksista, jotka asetetaan noin puoleksi vuodeksi kerrallaan osaksi valmiusosastoa.

Naton miinantorjunta-alukset merellä.
Kuvassa: Naton miinantorjunta-alukset Saaristomerellä 27.4.2020. Kuva Puolustusvoimat.

Tällä hetkellä osastoon kuuluu kuusi alusta, joiden johtoaluksena toimii saksalainen FGS Donau. Muut alukset ovat norjalainen HNOMS Otra, ranskalainen FS Andromede, hollantilainen HNLMS Willemstad, saksalainen FGS Groemitz ja belgialainen BNS Lobelia. Myös osaston komentaja ja hänen esikuntansa vaihtuu määräajoin, tällä hetkellä tehtävässä toimii norjalainen komentaja Henning Knudsen-Hauge.

Tuorein yhteinen PASSEX-harjoitus (sanoista Passing Exercise) toteutettiin tämän viikon alussa Saaristomerellä. Kaksipäiväinen harjoitus koostui osaharjoituksista, jotka painottuivat miinantorjunnan lisäksi merimiestaitoon ja rannikkomerenkulkuun.

- Harjoitus suunniteltiin koronavirustilanteen aiheuttamat rajoitukset huomioiden niin, ettei lähikontakteja miehistöjen välillä syntynyt, korostaa komentaja Lehtimäki.

PASSEX toimi Katanpää-luokan miinantorjunta-alus MHC Purunpään "Amiraali-harjoituksena" ennen suunniteltua pidempää harjoitusjaksoa SNMCMG1:n kanssa tulevana kesänä. Harjoituksessa saatiin hyvää oppia toimittaessa alusosastossa, puhallettiin viestiyhteydet auki ja harjoiteltiin merellistä huoltamista.

Lehtimäki ja koko hänen laivueensa on tyytyväinen siitä, että kyseinen harjoitus pystyttiin toteuttamaan, sillä koronavirusepidemian takia useimmat kansainväliset harjoitukset on tältä keväältä peruttu. Tätäkin tapahtumaa harkittiin tarkasti. Merellä tapahtuva toiminta on kuitenkin helppo rajata niin, ettei lähikontakteja synny.

- Kunkin aluksen miehistö pysyi omalla aluksellaan, Lehtimäki toteaa.

Huhtikuun PASSEX oli 4. Miinantorjuntalaivueelle tärkeä osa valmistautumista myöhemmin tälle vuodelle suunniteltua pidempää yhteisharjoittelujaksoa varten.

Suunnitelmissa on, että MHC Purunpää harjoittelee kesällä ja MHC Vahterpää syksyllä muutamien viikkojen pituisen jakson yhdessä SNMCMG1:n kanssa. Yhteisellä harjoittelulla kehitetään laivueen miinantorjunnan osaamista sekä yhteistoimintakykyä kansainvälisten miinantorjuntayksiköiden kanssa.

4. Miinantorjuntalaivue on harjoitellut SNMCMG1:n kanssa jo pitkään.

- Osasto on vieraillut vuosien varrella useamman kerran Suomessa, ja näiden vierailujen yhteydessä olemme aina pyrkineet toteuttamaan myös yhteisiä harjoituksia, komentaja Lehtimäki sanoo.

Miinantorjuntakaluston käsittelyä aluksen kannella.
Kuvassa: Miinanetsintälaitetta lasketaan mereen saksalaiselta alukselta lokakuun 2019 harjoituksessa Saaristomerellä. Kuva Puolustusvoimat.

Yhteistoiminta SNMCMG1:n kanssa tiivistyi viime vuosina laivueen valmistautuessa Naton nopean toiminnan täydentävään joukkopooliin asettamiseen. Esimerkkinä tästä laivue toteutti viime vuonna henkilövaihtoja, joissa laivueen henkilöstöä asetettiin noin kuudeksi viikoksi kerrallaan SNMCMG1:n esikuntaan johtoalukselle hakemaan käytännön kokemuksia miinantorjuntaosaston toiminnasta.

Syksyn Northern Coasts 2019 -harjoitukseen miinantorjunta-alus Vahterpää osallistui osana SNMCMG1:a kolmen viikon ajan eteläisellä Itämerellä.

- Henkilövaihdot ja Northern Coasts -harjoitus toivat meille hyvää käytännön kokemusta miinantorjuntaosaston toiminnasta, Lehtimäki kuvailee.

Suomalainen komentaja tutustumassa Naton aluksen järjestelmiin.
Kuvassa: Norjalainen komentaja esittelemässä miinantorjuntajärjestelmien käyttöä suomalaiselle kollegalleen norjalaisella aluksella lokakuun 2019 PASSEX-harjoituksessa Saaristomerellä. Kuva Puolustusvoimat.

Yksi viime vuoden intensiivisistä yhteisistä tapahtumista oli lokakuun lopussa Turkuun suuntautunut SNMCMG1:n vierailu, jonka päätteeksi 4. Miinantorjuntalaivue toteutti yhteisen PASSEXin osaston kanssa. Se oli käytännönläheinen tilaisuus, jossa operaattorit pääsivät tutustumaan muilla aluksilla käytössä oleviin toimintatapoihin.

- Miinantorjunnassa käytetään pitkälti samankaltaisia järjestelmiä ja laitteita riippumatta siitä, minkä lipun alla alus purjehtii. Teoria ja toiminnan lähtökohta ovat kaikilla samat, mutta käyttäjien kokemuksesta riippuen toiminnasta löytyy eroja. Näiden eri käyttötapojen parhaita käytänteitä pyritään hyödyntämään oman toiminnan kehittämisessä, Lehtimäki kertoo.

- Miinantorjuntaan tarvitaan meidän haastavissa ympäristöolosuhteissa monipuoliset ja laadukkaat järjestelmät. Näiden järjestelmien käyttämiseen tarvitaan osaavaa henkilöstöä, jolloin syntyy todellista suorituskykyä. 4. Miinantorjuntalaivue on lajissaan Merivoimien ainoa. Meille ei riitä, että olemme Suomen parhaita, haluamme olla hyviä myös kansainvälisesti ja tätä varten oppia on haettava ulkomailta. Tällä tavoin kykenemme kehittämään itseämme ja tekemään paremmin osamme Merivoimien toteuttaessa sille kuuluvia tehtäviä, Lehtimäki päättää.

Miinantorjunta-alus Purunpää merellä.
Kuvassa: Katanpää-luokan miinantorjunta-alus Purunpää. Kuva: Puolustusvoimat.

´