Hyppää sisältöön

Veneilykausi käynnistymässä - muista suoja-alueita koskevat rajoitukset

Merivoimat
28.4.2021 11.38
Tiedote

Veneilykauden alkaessa Merivoimat muistuttaa vesilläliikkujia suoja-alueista ja niihin liittyvistä rajoitteista sekä toiminnasta havaittaessa sotilasräjähteitä. 

Suoja-alueet ovat valtakunnan turvallisuuden ja aluevalvonnan järjestämisen kannalta tärkeitä ja rajoiltaan tarkkaan määriteltyjä Suomen aluevesien osia. Suomen merialueiden suoja-alueet sijaitsevat Suomenlahdella ja Saaristomerellä. Suoja-alueita koskevat toimintarajoitukset, jotka osaltaan varmistavat Suomen alueellista koskemattomuutta. Suoja-alueilla sijaitsee yleensä sotilasalue, johon liittyy 100 metrin lähestymiskielto. Alue on merkitty maihinnousun kieltävillä kylteillä ja rajoittaa ankkurointia alueella.

Luvanvarainen toiminta suoja-alueilla

Sinulla tulee olla mukanasi suoja-alueella luvanvaraista toimintaa harjoittaessasi valvontaviranomaisen sinulle myöntämä lupa ja henkilöllisyystodistus, jotka olet velvollinen pyydettäessä esittämään valvontatehtävässä olevalle aluevalvontaviranomaiselle. Aluevalvontalain perusteella myönnetty suoja-aluelupa ei vapauta hakemasta muun lainsäädännön perusteella halutussa toiminnassa tarvittavaa lupaa. Lisäksi sotilasalueella liikuttaessa tarvitaan Puolustusvoimien alue- tai paikallishallintoviranomaisen lupa.

Seuraavat toiminnot ovat luvanvaraisia suoja-alueilla:

- Laitesukellus tai muu merenkulkuun tavanomaisesti kuulumato vedenalainen toiminta, esimerkiksi poijujen ankkurointi pohjaan, kaapelin lasku, pohja-ainesten otto ja läjitys. Pintasukellus esimerkiksi snorkkelivarustuksella ei vaadi lupaa.

- Kalastaminen pohjaa laahaavalla tai raskaalla pohjaan ankkuroitavalla pyydyksellä kuten nuotalla, troolilla tai isorysällä. Rajoitus ei koske onkimista, pilkkimistä, viehekalastusta tai pyyntiä katiskalla, merralla, tavanomaisella rysällä tai verkolla.

- Ankkurointi suomalaisiin merikarttoihin merkittyjen ankkuripaikkojen ulkopuolelle muulla kuin huviveneellä, ellei se ole merenkulun turvallisuuden, ylivoimaisen esteen tai hätätilanteen takia välttämätöntä. 

- Liikkuminen jäällä tai yleisellä vesialueella yleisen väylän ulkopuolella 100 metriä lähempänä sellaisia puolustusvoimien käytössä olevia maa-alueita, joille maihinnousu on lain nojalla merkitty kielletyksi.

Luvanvaraisuus ei koske liikkumista yksityisellä vesialueella eikä merkityllä väylällä, joka kulkee 100 metriä lähempänä suoja-alueiden sotilasalueita. Suoja-alueella olevalle sotilasalueelle myönnetty kulkulupa oikeuttaa liikkumaan tällä sadan metrin vyöhykkeellä. 

Ammunnat merialueilla

Puolustusvoimat tiedottaa merialueilla pidettävistä ammunnoista nettisivuillaan ja Yleisradion välityksellä. Ampumatiedotteissa kerrotaan alue, jolle ei ammunnan aikana saa mennä. Ammuntaa valvotaan jatkuvasti, jotta sivulliset eivät epähuomiossa joutuisi vaara-alueelle.
Mikäli ampuma-alueella on jotain sinne kuulumatonta, ammunta keskeytetään välittömästi. Suunnittele kuitenkin kulkureittisi niin, ettet liiku vaara-alueen lähellä.
Harjoituksen pitäjä antaa lisätietoa ammunnoista. Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä ampuvaan joukko-osastoon.

Sotilasräjähteiden havaitseminen

Mikäli havaitset vesialueilla tai saaristossa räjähtämättömiä sotilasräjähteitä, tulee havainnosta ilmoittaa poliisille. Poliisi pyytää Puolustusvoimien virka-apua sotilasräjähteiden raivaamisen.  Älä missään tapauksessa koske epäiltyyn räjähteeseen tai yritä siirtää sitä omin toimenpitein.