Hyppää sisältöön

Beväringarnas anhöriga är välkomna till krigsmannaeden och -försäkran i Dragsvik i februari

Nylands brigad
Utgivningsdatum 27.1.2023 13.37
Pressmeddelande

Rekryterna i Nylands brigads kontingent 1/23 avlägger krigsmannaed eller avger krigsmannaförsäkran fredag 10.2.2023. Varje beväring får bjuda in tre personer till garnisonen.

Anhöriga till brigadens beväringar får besöka garnisonen i samband med brigadens krigsmannaed och -försäkran. Antalet besökare begränsas så att varje beväring kan bjuda in högst tre besökare. Besökarnas identitet kontrolleras vid garnisonens portar.

Genom begränsningen av antalet besökande säkerställs att de anhörigas ankomst och identitetskontrollen går smidigt och att trafiken på garnisonsområdet fungerar.
 

Från rekryt till jägare

Svenska Yle sänder krigsmannaedgången och -försäkran vid Nylands brigad direkt via Yle Arenan. På så sätt kan man följa med festligheterna direkt via webben.

Krigsmannaeden avläggs eller -försäkran avges av cirka 470 rekryter, som inledde sin tjänstgöring 2.1.2023. Det sex veckor långa rekrytskedet av deras beväringsutbildning tar slut i andra veckan av februari. Omkring slutet av detta skede hålls för varje kontingent krigsmannaed och -försäkran, en militär tradition, där rekryterna lovar att försvara Finland. Under det festliga evenemanget utnämner brigadkommendören, kommodor Juha Kilpi rekryterna till jägare.

I samband med evenemanget får de anhöriga bekanta sig med brigadens utbildningsmaterial, såsom fordon. Därtill betjänar soldathemmet gästerna hela dagen i flera försäljningspunkter.
 

Det lönar sig att komma i god tid

Vi ber besökarna att komma till garnisonen i god tid innan krigsmannaedgången och -försäkran börjar. Det lönar sig att reservera tid för identitetskontrollen och för eventuell parkering och en dryg 500-meterspromenad från parkeringsplatsen till paradplanen, där ceremonierna kommer att ordnas. För dem som anländer till fots är det knappt hundra meter att gå från kasernporten för paradplanen.

De anhöriga får vistas i garnisonen mellan klockan 12 och 16.30.

Programmet under dagen:

Kl. 12.00 Garnisonsportarna öppnas för besökarna
Kl. 13.20 Krigsmannaförsäkran
Kl. 13.45 Rekryterna marscherar till paradplanen 
Kl. 14.00 Krigsmannaed och förbimarsch

Besökarna får närmare instruktioner och information om de praktiska frågorna kring edgången och försäkran av den beväring de besöker.
 

Länk till Svenska Yles direktsändning:

https://arenan.yle.fi/1-65063951 (Sändningen börjar ungefär kl. 13.15)

 

Närmare information:
Informatör Kea Pesonen, tfn 0299 331 017 (vardagar kl. 8-16)
 

Joukko-osasto
´