Hyppää sisältöön

Uusimaa 17 - koko merivoimien harjoitus

Merivoimat
Julkaisuajankohta 1.12.2017 12.33
Uutinen

Uusimaa 17 -harjoitus on merivoimille vuoden kansallinen pääharjoitus, johon osallistuu merivoimien kaikki joukko-osastot.

Nopeaan tilannekehykseen, hybridiuhkiin ja viranomaisyhteistyöhön perustuva harjoitus on erinomainen pohja harjoitella merivoimien kaikkia lakisääteisiä tehtäviä yhteistoiminnassa muiden puolustushaarojen ja viranomaisten kanssa. Taistelevien joukkojen osalta harjoitus päättyy tänään perjantaina, mutta johto-osat ja osia Rannikkoprikaatista jatkaa harjoitusta viikonlopun yli.

Keliolosuhteet eivät estäneet laivaston toimintaa

Uusimaa 17 -harjoituksessa Rannikkolaivasto on kehittänyt kykyään toimia ja toteuttaa tehtäviään nopeasti kehittyvässä tilanteessa osana merivoimien ja koko puolustusvoimien taistelua. Harjoituksen ajoittuminen myöhäiseen syksyyn merkitsee yleensä haastavaa keliä laivastojoukoille, jotka operoivat merellä. Rannikkolaivaston komentajan, kommodori Erkki Mikkolan mukaan laivasto on lähtenyt harjoitukseen palvelusturvallisuus edellä:

- Tässä harjoituksessa sään vaikutukset on otettu huomioon aluksilla ja myös tukikohdassa. Aluksilla tämä tarkoittaa meriturvallisuuden korostumista. Kaikkien joukkojemme osalta olen painottanut turvallista toimintaa ja toimintakyvyn ylläpitämistä kaikissa sääoloissa.

Rannikkojoukot valmiudessa

Uudenmaan prikaatin komentajan, kommodori Arvi Tavailan näkökulmasta Uusimaa 17 -harjoituksen parasta antia on valmiuden tehostamisen testaaminen, mikä prikaatin osalta onnistui erittäin hyvin, sekä harjoitustilanteen edellyttämä yhteistoiminta laajalla alueella muiden viranomaisten ja Puolustusvoimien muiden joukkojen kanssa:

- Prikaatin komentajana oli jälleen kerran ilo havaita, kuinka hyvin prikaati onnistui saamissaan tehtävissä syksyn vaativissa saaristo-olosuhteissa. Erityisen ylpeä olen prikaatin varusmiehistä, jotka valmiuden tehostamisen aikana suoriutuivat myös niistä tehtävistä hyvin, jotka eivät kuulu heidän sodan ajan tehtäviinsä. Tämä osoitti oikeaksi vanhan totuuden siitä, että joukon kaikkein tärkein voimavara on sen tahto ja motivaatio.

Suurimman merivoimissa varusmiehiä kouluttavan joukko-osaston Rannikkoprikaatin näkökulmasta syksyiset vaativat olosuhteet ovat näyttäneet, että varusmieskoulutus on hyvällä mallilla. Rannikkoprikaatin komentaja, kommodori Vesa Tuominen on tyytyväinen harjoitukseen:

- Uusimaa 17 on monipuolinen harjoitus, jossa pääsimme harjoittelemaan rannikkojoukkojen toimintaa vaativissa olosuhteissa yhdessä laivastojoukkojen, maavoimien ja merivartioston kanssa. Kaikkien joukkojen fyysinen ja henkinen toimintakyky säilyi hyvänä niin varusmiehillä kuin reserviläisillä. Voimme hyvillä mielin todeta, että asevelvollisten koulutus tuottaa hyvää osaamista reserviin ja eri joukkojen sekä yhteistyöosapuolten toiminta syveni jälleen kerran.

Koulutus ja esikunta osana harjoitusympäristöä

Uusimaa 17 -harjoituksessa Merisotakoulun rooli on harjoituttaa oppilaitaan toimimaan merivoimien yhtymien eri tehtävissä, kouluttaa poikkeusolojen reserviläisiään sekä tukea yhtymien operatiivista toimintaa toteuttamalla operaatioanalyysejä erikseen käsketyistä toiminnoista.

- Merisotakoulun päätehtävänä on kouluttaa kadetteja, palkattua henkilöstöä, varusmiehiä sekä reserviläisiä merivoimien rauhan- ja sodan ajan tehtäviin sekä tutkia ja kehittää meri- ja rannikkosodankäyntiin tarkoitettuja merellisiä suorituskykyjä, kertoo Merisotakoulun johtaja, kommodori Tuomas Tiilikainen Merisotakoulun roolista suurissa sotaharjoituksissa.

- Merisotakoulun suorituskyvyissä normaali- ja poikkeusoloissa korostuvat erikoisasiantuntemus merivoimallisen koulutuksen ja tutkimuksen aloilla.

Merivoimien osuuden Uusimaa-harjoituksessa johtaa Merivoimien komentaja, vara-amiraali Veijo Taipalus Merivoimien esikunnan toimiessa johtoesikuntana.

- Harjoitus osoitti, että merivoimat on kehittänyt toimintatapojaan ja menetelmiään oikeaan suuntaan merioperaatioiden toteuttamiseksi. Olemme tämän harjoituksen jälkeen entistä valmiimpia toteuttamaan meille käsketyt vaativat tehtävät yhteistoiminnassa kaikkien puolustushaarojen ja yhteistoimintaviranomaisten kanssa, kertoo Merivoimien operaatiopäällikkö, kommodori Jori Harju.

- Sääolosuhteet olivat niin merellä kuin saaristossa paikoin erittäin haastavat. Tästä huolimatta kykenimme toteuttamaan meille käsketyt tehtävät palvelusturvallisuudesta tinkimättä.