Hyppää sisältöön

Toimintatavat yhtenäisiksi osaharjoitusvaiheessa

Merivoimat
Julkaisuajankohta 30.10.2018 10.17
Tiedote
NOCO18-harjoituksessa edettiin osaharjoitusvaiheeseen. Kuva:Bundeswehr.

Suomen johtama kansainvälinen NOCO 18 -harjoitus eteni maanantaina 29.10.2018 osaharjoitusvaiheeseen, jonka ytimessä on muun muassa yhteistoimintakyvyn hiominen harjoituksessa toimivien yksiköiden kesken.

- Osaharjoitusvaiheessa harjoittelemme merioperaatioita meri- ja rannikkosodankäynnin kaikilta eri osa-alueilta. Kyseessä on ensiarvoisen tärkeä vaihe harjoituksessa, koska harjoittelemme toimintaa yhdessä eri kansallisuuksista koostuvien harjoitusjoukkojen kesken ja vahvistamme yhteisiä toimintatapamalleja. On tärkeää oppia tuntemaan toistemme toimintatavat, jotta harjoituksen seuraavassa vaiheessa toiminta ja merioperaatiot pystytään aloittamaan heti jouhevasti, toteaa kommodori Janne Huusko Merivoimien esikunnasta.

Aluksia merellä NOCO18 -harjoituksessa. Kuva Bundeswehr.

NOCO18 -harjoitukseen osallistuvia aluksia siirtymässä osaharjoituksiin. Kuva: Bundeswehr.

NOCO 18:ssa osaharjoitukset kattavat muun muassa merivalvonnan, meriyhteyksien suojaamisen, pintatorjunnan, ilmatorjunnan ja miinantorjunnan. Käytännössä osaharjoitukset suunnitellaan kussakin harjoituksen osastossa annettujen aikaikkunoiden ja muiden reunaehtojen mukaan. Esimerkiksi alusosasto voi harjoitella pintatorjuntaa toista alusosastoa vastaan tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

- Jokaista harjoitusta seurataan ja arvioidaan. Osastot arvioivat niitä myös itse ja kehittävät toimintaansa havaintojensa perusteella. Täällä esikunnassa evaluointiryhmä arvioi harjoituksia myös isompana kokonaisuutena, kommodori Huusko kertoo.

Isossa kansainvälisessä harjoituksessa yhteensovitettavia aiheita on paljon ja osaaminen myös kotimaan puolustukseen kasvaa.

- Esimerkiksi meritilannekuvan muodostamiseen ja tiedon välittämiseen eri valtioiden aluksilla on erilaisia järjestelmiä ja viestijärjestelmiä. Harjoituksessa pystymme muun muassa harjoittelemaan näiden erilaisten sensoreiden tuottaman tiedon yhdistämistä sellaiseen muotoon, että voimme hyödyntää sitä omassa toiminnassamme, kommodori Huusko kuvailee.

Aluksia merellä NOCO18 -harjoituksessa. Kuva: Bundeswehr.

Osaharjoituksissa yhtenäistetään toimintatapoja eri valtioiden alusten ja joukkojen välillä. Kuva: Bundeswehr.

- Tässä harjoituksessa on paitsi tavallista enemmän yksiköitä myös enemmän erilaisia suorituskykyjä - myös sellaisia suorituskykyjä, joita meillä Suomessa ei ole tällä hetkellä, kuten torpedot. Tällaisen harjoituksen mahdollistamia asioita emme pysty harjoittelemaan kotimaassa kansallisilla joukoilla, Huusko painottaa.

Toisaalta Suomi on muiden suuntaan haluttu harjoituskumppani ainutlaatuisen toimintaympäristön osaajana.

- Meillä on vahva osaaminen toiminnasta rannikko- ja saaristo-olosuhteissa ja matalissa vesissä. Tässä toimintaympäristön tuntemuksessa meillä on paljon jaettavaa muille.

Yhteistoimintaa hiotaan paitsi eri valtioiden sotilaallisten toimintatapojen myös muiden viranomaisten ja siviilitahojen kesken. Suomen merivoimien joukkojen lisäksi harjoitukseen osallistuu kotimaasta sekä maa- ja ilmavoimien yksiköitä ja muita asiantuntijoita. Harjoitukseen osallistuu meriliikenteen asiantuntijoina merenkulkuviranomaisia ja kauppameriliikenteeseen liittyvän yhteistoiminnan ammattilaisia Suomesta, Saksasta, Yhdysvalloista, Belgiasta ja Italiasta.

´