Hyppää sisältöön

Höstens övningsperiod för Natos snabbinsatsstyrkor inleds vid Belgiens kust

Kustflottan
24.8.2020 10.58
Pressmeddelande
Minjaktsfartyg Vahterpää till sjöss.

Kustflottans minjaktfartyg Vahterpää deltar tillsammans med Natos stående minröjningsstyrka i övningen Sandy Coast 2020 vid Belgiens kust under perioden 1 - 10.9.2020. Det rör sig om en multinationell övning som leds av Belgien och där målsättningen är att träna minröjning i en krävande verksamhetsmiljö till havs.

I och med övningen Sandy Coast 2020 inleds även höstens övningsperiod tillsammans med Natos stående minröjningsstyrka (Standing NATO Mine CounterMeasures Group 1, SNMCMG1) för minjaktfartyget av Katanpää-klass som står i NRF-beredskap. Minjaktfartyget av Katanpää-klass, Vahterpää, övertog platsen i beredskap i den truppool som kompletterar Natos snabbinsatsstyrkors (NATO Response Force, NRF) verksamhet av sitt systerfartyg Purunpää nu under sommaren.

Finland deltar nu i övningen Sandy Coast för första gången. Vid upprätthållandet av Katanpää-klassens NRF-beredskap ersätter övningen Sandy Coast övningen Northern Coasts som ställts in. Det var meningen att Vahterpää skulle delta i Northern Coasts tillsammans med Natos stående minröjningsstyrka. Under övningen Sandy Coast övas minröjning i kustområden och vid hamnar, teknik och tillvägagångssätt vid minröjning samt samverkan mellan fartyg och staber.

- Det är bra att vi också nu i höst kan delta i en stor övning. Att övningen kunde bytas mot en annan enligt en så tight planeringstidtabell visar på organisationens förmåga att agera snabbt då förhållanden så kräver. Marinstaben höll en separat föredragning om Sandy Coast för försvarsministeriet, som godkände den som årets internationella övning, berättar kommendören för 4. Minröjningsflottiljen, kommendör Juhani Lehtimäki vid Kustflottan.

- Den här övningen erbjuder oss möjlighet att stärka vår egen minröjningsförmåga i samarbete med internationella samarbetspartner. Södra Nordsjön med sitt tidvatten och olika slags havsbotten, erbjuder utmanande förhållanden för vår övning, fortsätter Lehtimäki.

Samverkan med Natos stående minröjningsstyrka stöder utvecklingen av prestationsförmågan för Katanpää-klassens fartyg och deras beredskap att delta i en eventuell internationell krishanteringsoperation inom ramen för NRF-beredskapen. 

Vid övningen vidtas åtgärder för att förebygga spridning av coronaviruset i enlighet med det rådande coronaläget.