Hyppää sisältöön

Cirka 1800 rekryter inleder sin tjänstgöring inom Marinen 

3.7.2020 13.42
Pressmeddelande

Måndagen den 6 juli inleder cirka 1800 rekryter sin tjänstgöring vid Kustbrigaden i Obbnäs och Nylands brigad i Raseborg. En del av rekryterna vid Kustbrigaden inleder sitt rekrytskede i Pansio i Åbo, eftersom den grundliga reparationen av kasernerna i Obbnäs fortsätter. De restriktioner på grund av coronaviruset som gäller inom Försvarsmakten inverkar ännu på julikontingentens tjänstgöring. 

Det största truppförbandet inom Marinen som utbildar rekryter, Kustbrigaden, som verkar i Obbnäs i Kyrkslätt, hälsar cirka tusen rekryter välkomna genom portarna i början av juli, medan Nylands brigad, som verkar i Raseborg och som ansvarar för den svenskspråkiga beväringsutbildningen inom Försvarsmakten, tar emot cirka 800 rekryter. 

Julikontingenten (2/20) inleder sin tjänstgöring under former som anpassats enligt de restriktioner på grund av coronaviruset som gäller inom Försvarsmakten. De nya rekryterna indelas genast i början av tjänstgöringen vanligen i tre avdelningar.  Åtminstone den första veckan är tjänstgöring för alla och därefter övergår man även inom Marinen till det rotationssystem som används inom truppförbanden.  

-De nya rekryterna vid Kustbrigaden är alla i tjänst de två första veckorna och en del tre veckor, varefter permissionsperioderna inleds stafflerat. Efter edgången får alla minst en veckas permission, konstaterar kommendören för Kustbrigaden, kommodor Janne Huusko.  

- De beväringar som anländer till Nylands brigad i juli tillbringar den första veckan i tjänst, och därefter åker två enheter åt gången på en veckas permission under hela rekrytskedet. Efter edgångsdagen får alla permission innan specialutbildningsskedet inleds, säger kommendören för Nylands brigad, kommodor Arvi Tavaila. 

Båda truppförbanden har lyckats väl med att förhindra spridningen av coronaviruset under våren. Verksamheten och utbildningen har anpassats, men man har lyckats verkställa de lagstadgade uppgifterna. Kommendörerna tackar både beväringarna och personalen.

- Både den avlönade personalen och beväringarna har förstått hur viktiga restriktionerna är, och man har förbundit sig till att följa dem. Det är viktigt att trygga förmågan att övervaka och verkställa beredskapsuppgifter, vilket vid sidan av den krävande utbildningen hör till de centrala kärnuppgifterna när det gäller beredskapsförband, påminner Huusko.   

- Både beväringarna och personalen har under våren på ett berömligt sätt klarat av att anpassa sig till de nya rutinerna. Vi har inte gett avkall på utbildningen eller beredskapen, fastän allting omorganiserats. Det är klart att vi hoppas att vi så fort som möjligt kan återgå till det normala, men beväringarnas och personalens hälsa samt säkerställandet av vår beredskap kommer först. Därför tror jag att även de kommande rekryterna har förståelse för situationen, säger Tavaila. 
Ungefär tvåhundra rekryter inleder sin tjänstgöring i Kustbrigaden vid basen i Pansio.

Arrangemanget som inleddes i januari ifjol fortsätter fram till år 2025 på grund av de grundliga reparationsprojekt som pågår i Obbnäs. 

- Den grundliga reparationen av kaserner som pågår i Obbnäs garnison är en del av ett mera omfattande utrymmeskoncept, med vilket man vill uppnå enhetliga lösningar för de utrymmen som används inom Försvarsmakten samt effektivera och modernisera de befintliga byggnaderna, berättar Huusko.

Marinen utbildar årligen cirka 3200 beväringar.