Hyppää sisältöön

Marinens beredskapsenheter uppnår operativ beredskap - Kustförbandens huvudövning inleds 27.11

Marinen
Utgivningsdatum 25.11.2021 14.13
Pressmeddelande

De beredskapstrupper som Marinen inrättat i år har under den gångna hösten utbildats för krävande uppgifter inom sjöförsvaret. Trupperna uppnår efter höstens målinriktade utbildning operativ beredskap i början av december.

Valet av beväringar till och utbildningen av beredskapsenheterna inleddes senaste sommar i Kustbrigaden och Nylands brigad. Trupperna kan användas för exceptionella situationer som utvecklas snabbt samt på ett mångsidigt sätt för Försvarsmaktens lagstadgade uppgifter. 

Enheterna har under hösten övat beredskapsuppgifter i pluton- och kompanisammansättning, snabb avfärd, förflyttning med olika transportmedel samt  skyddande av den egna verksamheten. Utbildningen fortsätter, bl.a. genom övning av myndighetssamarbete samt genom gemensamma övningar för beredskapsenheterna. Den materiella beredskapen hos Marinens beredskapsenheter har utvecklats, och anskaffningarna fortsätter. 

Beredskapsenheterna klarar av att gruppera sig snabbt för sin uppgift som en del av sjöförsvaret. Med enheternas hjälp klarar Marinen av att snabbt effektivera sjöövervakningen och upprätthållandet av lägesbilden samt inleda uppgiften att försvara kusten och skärgården.  

Huvudövningen för Marinens kustförband Atrain 21 inledas

Huvudövningen för Marinens kustförband Atrain 21 ordnas 27.11 – 3.12.2021. Under övningen bedöms kunnandet i plutonsammansättning hos de beväringar i kontingenterna 1/21 och 2/21 som hemförlovas i december. Övningen verkställs med hänsyn till de koronaanvisningar som gäller inom Försvarsmakten. Nylands brigad leder kustförbandens stridsövning inom området Finska viken - Skärgårdshavet samt i Västnyland. Övningen ansluts till Arméns övning Sapeli 21, som leds av Gardesjägarregementet.   

I övningen Atrain 21 deltar förutom truppförbanden från Marinen även delar från Flygvapnet, Gränsbevakningsväsendet och Försvarsmaktens logistikverk. Syftet med övningen är att öva den anställda personalen, studerandena vid Sjökrigsskolan, reservister och beväringar tillsammans i syfte att öka truppernas prestationsförmåga. Temat för övningen är gemensamma operationer med Armén längs kusten och i hamnar. Övningens totala styrka är cirka 2000 personer. 

Bild 1: Beväringar från Nylands brigads beredskapenhet övar vid kusten.