Hyppää sisältöön

Internationell minröjningsutbildning på Skärgårdshavet

Kustflottan
27.4.2020 12.04
Pressmeddelande
Natos stående minröjningsstyrka Standing NATO Mine Countermeaseures Group 1 till sjöss.

Kustflottan ordnar minröjningsutbildning på Skärgårdshavet den 27–28 april 2020 med deltagare från 4. Minröjningsflottiljen och Natos stående minröjningsstyrka Standing NATO Mine Countermeaseures Group 1.

Det är möjligt att arrangera den internationella minröjningsövningen ute till havs, för verksamheten sker på fartyg, vars personal inte har närkontakt med varandra. Natos fartyg avlägger inte hamnbesök i Finland under utbildningen.

- Utbildningen består av delövningar, där vikten läggs förutom vid minröjning även vid sjömanskunskap och kustsjöfart. Delövningarna är planerade med tanke på de begränsningar som coronavirusläget medför så, att det inte uppstår närkontakter mellan manskapen, berättar kommendören för 4. Minröjningsflottiljen, kommendör Juhani Lehtimäki vid Kustflottan.

I likhet med alla andra Försvarsmaktens övningar övervägdes även genomförandet av det här evenemanget utgående från en riskbedömning på grund av coronaviruspandemin.

- Det är bra att vi får genomföra det här evenemanget, som är viktigt för oss med tanke på förberedelser inför en gemensam övningsperiod med Natos minröjningsstyrka som genomförs senare i år, fortsätter Lehtimäki.

Samverkan med Natos minröjningsstyrka grundar sig på stationeringen av minjaktfartygen av Katanpää-klass i truppoolen som kompletterar verksamheten inom Natos snabbinsatsstyrka för år 2020.

I övningen den här veckan deltar från Finland minjaktfartyget Purunpää, som hör till Katanpää-klassen, och ledningsinstansen från 4. Minröjningsflottiljen. Av de fartyg som hör till Natos stående minröjningsstyrka deltar det tyska ledningsfartyget FGS Donau, det holländska minjaktfartyget HNLMS Willemstad och det norska minjaktfartyget HNOMS Otra.

- Finland är en av Natos närmaste partner, och vi är tacksamma för den här möjligheten att träna och samarbeta med Finska Marinen, säger kommendör Henning Knudsen-Hauge vid Natos stående minröjningsstyrka.

Utbildningen leds av kommendör Juhani Lehtimäki. Som Natoavdelningens äldste verkar avdelningens kommendör, kommendör Henning Knudsen-Hauge. Utbildningen är godkänd av Försvarsministeriet som Försvarsmaktens internationella övning år 2020.