Hyppää sisältöön

Northern Coasts 18
Esteetön meriväylä elinehtona

Merivoimat
Julkaisuajankohta 1.11.2018 11.29
Tiedote

NOCO18-harjoituksessa koulutetaan ja perustetaan sotilasmerenkulun ja kauppamerenkulun välittäjänä toimivaa NCAGS-toimintoa. Myös poikkeustilanteessa on varmistettava turvallinen ja vapaa meriväylä kauppalaivoille.

Yhteistyön keskipiste on harjoituksen ajaksi rakennettu Turun sataman lähistöllä sijaitsevaan merenkulun keskukseen Aurigaan. Toimistossa työskentelee tiimin kanssa läheisessä yhteistyössä Liikenneviraston ja rajavartiolaitoksen edustajat. Koska työskentely vaatii vahvaa osaamista siviilipuolen merenkulusta, toimistossa on poikkeuksellisen paljon myös ulkomaisia reserviläisiä.

Yksi heistä on belgialainen tullivirkailija, komentajakapteeni Wim Plancke, joka on seuraamassa tilannekuvaa saaristomerellä. Näyttö vilisee sekä siviili-, kauppa- että sotilasaluksia – niin sanottua valkoista ja harmaata laivastoa.

Vapaa merenkulku on Suomelle erityisen tärkeää, sillä noin 80 prosenttia Suomen ulkomaankaupasta kulkee meriteitse. Merenkulussa puhutaan Pattern of life -ajatuksesta;

laivojen pitää päästä kulkemaan vapaasti oman aikataulunsa mukaan päivittäin, viikoittain ja kuukausittain.

"Sotilastoiminta ei saa häiritä kauppa-alusten ohjelmaa, joten meidän tehtävänämme on huolehtia, että alukset pääsevät liikkumaan ilman myöhästymisiä tai häiriöitä. Eri osapuolten pitää tietää toistensa aikataulut ja meidän on osattava ennakoida liikkumista kapeissa väylissä. Isolla fregatilla ei voi pelmahtaa keskelle kauppalaivaston reittiä ruuhka-aikaan", Plancke selventää.

Tärkeää on ymmärtää ja arvioida myös eri satamien kapasiteettia toimia poikkeustilanteissa.

"Selvitämme sataman mahdollisuudet ja rajoitukset toimia erilaisissa poikkeustilanteissa. Näitä ovat esimerkiksi sataman kyky lastata ja purkaa eri koko luokan rahtia tai valmius tukea erilaisia elintarvikekuljetuksia kuten pakasteita ja kylmäketjua vaativia kuormia."

Saksalainen komentaja Uwe Böhme työskentelee harjoituksen esikunnassa ja tarkkailee keskuksen toimintaa mielenkiinnolla. Yhteistyön elementti tulleekin tärkeäksi osaksi tulevaisuuden kansainvälisiä harjoituksia.

- Harjoituksen suunnittelu on lähtenyt liikkeelle jo alkuvuodesta ja ensimmäistä kertaa perustettavan toimiston koulutusvastuu on saksalaisilla. Olimme vuosi sitten kouluttamassa vastaavaa toimintaa ruotsalaisessa harjoituksessa, ja näyttäisi että elementti tulee osaksi yhteisiä harjoituksia.

- Yhteistyö suomalaisten viranomaisten kanssa on sujunut kitkatta ja täällä on ollut helppo työskennellä eri toimijoiden kanssa. Harjoituksen operaatiovaiheessa testataan, miten yhteistyö todellisuudessa sujuu, Böhme summaa.

Reserviläisen silmin

Reservin luutnantti Meeri Tengström on tutustunut harjoituksen ajan NCAGS-toimintoon ensimmäisenä suomalaisena reserviläisenä. Hän on opiskellut merenkulkua ja työskennellyt usealla eri kauppalaivalla.

- Suomessa merenkulun tilannekuvaa hoidetaan päivittäin normaalissa viranomaisyhteistyössä liikenneviraston, rajavartiolaitoksen, puolustusvoimain, ja Trafin kesken, mikä toimii tosi tehokkaasti. On kuitenkin mielenkiintoista nähdä erilaisia toimintatapoja ja katsoa yleensä itsestään selvinä pitämiään asioita vähän eri kannalta, Tengström tiivistää.

Arviointikäynneillä pääsee katsomaan myös satamia eri näkökulmasta.

- Olemme olleet tekemässä satama-arviointeja ilmavoimien Pilatus-yhteyskoneella sekä rajavartiolaitoksen partioveneellä.