Sukeltajakoulun hakijamäärä kasvoi kaksinkertaiseksi

Rannikkoprikaati 15.9.2017 11.55
Uutinen

Syyskuun alussa päättyneet sukeltajakoulun valintakokeet saavuttivat ennätyksellisen hakijamäärän. Rannikkoprikaatissa järjestettyihin kokeisiin haki lähes sata nuorta, joista noin 20 valitaan tammikuussa alkavaan taistelusukeltajakoulutukseen.

Syyskuun alussa päättyneet Rannikkoprikaatin sukeltajakoulun valintakokeet saavuttivat ennätyksellisen hakijamäärän. Noin 100 hakijaa ilmoitti kiinnostuksensa 347 vuorokautta kestävään sukeltajakoulutukseen.

Upinniemen varuskunnassa järjestetyt valintakokeet kestivät kokonaisuudessaan neljä päivää. Valintakokeisiin sisältyivät fyysiset testit, soveltuvuuskokeet, lääkärintarkastus ja painekammiotesti, jossa simuloidaan sukellusolosuhteita. Prikaati tarjosi valintakokeisiin kutsutuille majoituksen, ruokailut ja matkaliput.

Kiinnostus merivoimien raivaaja-, taistelu- ja työsukeltajia kouluttavaan sukeltajakouluun on jatkunut tasaisena viime vuosina. Hakijamäärän kasvu nähdään kuitenkin tervetulleena ilmiönä.

- Luonnollisesti olemme tyytyväisiä tämän vuoden hakijamäärään. Viime vuosina kurssit on saatu täytettyä, mutta määrällisesti suurempi hakijamäärä mahdollistaa tarkemman paneutumisen valittaviin yksilöihin. Harmillisesti hakijoihin mahtui myös ilmoittautuneita, jotka eivät saapuneet lainkaan testeihin. Tämä kuuluu valintakoemaailmaan ja heitä ei kokonaismäärää silmällä pitäen ollut kovinkaan paljoa, sukeltajakoulun vääpeli kuvailee.

Hakijamäärän kasvun taustalla aktiivinen työ

Hakijamäärän kasvu viestii kilpailuhenkisten nuorten halusta suorittaa varusmiespalvelus ainutlaatuisessa tehtävässä. Mitä muita syitä hakijamäärän kasvuun on havaittavissa?

- Hakuprosessin siirtyminen sähköiseen muotoon osaltaan ainakin helpotti hakemista. Verkossa ilmoittautuminen on siviilipuolella ollut jo pitkään standardi ja onkin erinomaista, että myös sukeltajakoulu on mukana tässä kehityksessä. Hakuprosessi on mielestäni onnistunut, kun se on mahdollisimman suoraviivainen.

"Halusimme uudessa valintakokeessa painottaa osa-alueita, jotka aidosti viestivät hakijan kyvystä suoriutua sukeltajakoulutuksesta".

Kuluvana vuonna sukeltajakoulu kehitti myös valintakokeiden sisältöä. Erityistä huomiota kiinnitettiin uintisuorituksiin.

- Uintiosuuksien osalta teimme asteittaisia tarkistuksia. Koulutuksen tasovaatimukset eivät kuitenkaan ole muuttuneet. Halusimme uudessa valintakokeessa painottaa osa-alueita, jotka aidosti viestivät hakijan kyvystä suoriutua sukeltajakoulutuksesta.

Myös valintakokeita koskevaan tiedonsaantiin panostettiin laajemmin.

- Kaikki valintakokeita käsittelevä informaatio oli saatavilla ja ladattavissa etukäteen muun muassa varusmies.fi -sivuilta. On tärkeää viestiä selkeästi valintakoevaatimuksista ja tarvittavista pistemääristä. Vaikka sukeltajaksi pääseminen ei edellytä huippu-urheilutaustaa, niin voin suoraan sanoa, että kisaan ei kannata lähteä ilman treeniä, vääpeli kiteyttää.

Kuluvan vuoden aikana sukeltajakoulun näkyvyyttä on lisäksi ylläpidetty aktiivisen some- ja verkkoviestinnän avulla.

- Uskon, että osaltaan aktiivisella ja säännöllisellä viestinnällä oli roolinsa myös hakijoiden tavoittamisessa. Keskeisimpinä kanavina voidaan pitää sosiaalista mediaa, kuten Snapchatia, Youtubea, Facebookia ja puolustushaaran internet-sivuja. Lisäksi Ruotuväki-lehti kirjoitti kaksi erinomaista artikkelia sukeltajien allasjaksoon liittyen. Saavutimme tärkeitä edistysaskelia viime vuosiin verrattuna. Esimerkkinä tästä voidaan pitää sukeltajakoulun haun käynnistänyttä yksittäistä julkaisua, joka tavoitti sosiaalisessa mediassa yli 100 000 käyttäjää.

Sukeltajakouluun haetaan tavallisia hyväkuntoisia nuoria

Selän taputtelusta huolimatta yksi hakukierros ei kuitenkaan tarkoita pysyvää kasvutrendiä.

"Meidän täytyy aktiivisesti jalkautua erilaisiin rekrytapahtumiin ja ylläpitää näkyvyyttä urheilullisten nuorten keskuudessa".

- Ensi vuonna on tehtävä sama ja hieman enemmän. Meidän täytyy aktiivisesti jalkautua erilaisiin rekrytapahtumiin ja ylläpitää näkyvyyttä urheilullisten nuorten keskuudessa.

Lisäksi taistelu- ja raivaajasukeltajalinjoista syntyviä mielikuvia voidaan vääpelin mukaan kehittää.

- Kahden koulutuslinjamme peruskoulutukset vastaavat toisiaan noin 70 prosenttisesti. Tästä huolimatta nyt haussa olleiden taistelusukeltajien mielikuvamarkkinointi on hieman helpompaa, sillä heidän tehtävänsä mielletään usein Navy Seal -koulutusta muistuttavaksi. Raivaajasukeltajien toiminnasta löytyy kansainväliselläkin tasolla (esim. EOD-divers) hieman vähemmän oheistietoa. Tämä on harmillista, sillä kyseessä on erittäin monipuolinen räjähteiden etsintä- ja raivaamistehtäviin erikoistuva koulutushaara. Raivaajat toimivat niin maalla kuin veden alla, vääpeli täsmentää.

Aika-ajoin sukeltajakoulutuksesta ja valintakokeiden haastavuudesta liikkuu erilaisia ennakkoluuloja. Onko sukeltajaksi pääseminen tosiaan niin vaikeaa?

- Sukeltajakoulu tarjoaa henkisesti ja fyysisesti vaativaa erikoisjoukkokoulutusta, jonka on tarkoitus koetella varusmiehiä. Tärkeintä on kuitenkin hahmottaa, että ensi tammikuussa aloittavat uudet oppilaat eivät automaattisesti ole kilpaurheilijoita.

Sukeltajakoulu hakee varsinkin motivoituneita ja urheilullisia nuoria. Aikaisempaa sukellustaustaa ei edellytetä, mutta tahtotilaa aloitetun kurssin läpivientiin vaaditaan.

- Olen korostanut tätä useaan otteeseen, mutta kuka tahansa voi olla fyysisesti kova kaveri maan kamaralla, mutta kun sukelletaan veden alle, niin siellä pelataan mielen lujuudella. Pitää uskoa itseensä - Mind over matter, vääpeli tiivistää.

Ota haaste vastaan ja tutustu sukeltajakouluun!

Tutustu sukeltajakoulutukseen ja valintakoevaatimuksiin.

Lue Rannikkoprikaatin sukeltajakoulutusta käsittelevä kolmiosainen juttusarja:

Sotilassukeltajien matkassa, Raivaajasukeltajien matkassa ja Hae taistelusukeltajaksi!