Pohjanmaa-klassens prestationsförmåga tar ett steg framåt

Marinen 21.2.2019 14.37
Nyhet

I och med det upphandlingsbeslut som försvarsminister Jussi Niinistö fattade den 21 februari 2019 har luftvärnsförmågan hos korvetterna av Pohjanmaa-klass kunnat säkerställas.

Kommendören för marinen, flottiljamiral Jori Harju är nöjd med den prestationsförmåga som uppnås genom upphandlingen och konstaterar att ITO20-systemet för med sig ett betydande tilläggsvärde när det gäller försvarssystemets luftvärnsförmåga.

ITO20-systemet, som upphandlas för fartygen, utgör en viktig del av fartygens egenskydd och den förmåga som behövs för skyddande av objekt. Vart och ett av fartygen i Pohjanmaa-klassen utrustas med ITO20-systemet, med vars hjälp luftvärnets räckvidd i fråga om marinens fartyg ökar från 12 kilometer ända till 50 kilometer. ITO20-systemet integreras i stridsledningssystemet i korvetterna av Pohjanmaa-klass, och via systemet förmedlas den avfyrings- och styrinformation som ESSM-robotarna behöver. ITO20-systemet ansluts även till det riksomfattande luftförsvaret, vilket ökar hela försvarssystemets potential när det gäller avvärjning av luftmål.

Kärnan i ITO20-systemet utgörs av ESSM-roboten (Evolved Sea Sparrow). ESSM-roboten har i första hand utvecklats för avvärjning av robotar och luftfarkoster vilkas verksamhet riktar sig mot fartyg. ESSM-roboten klarar av att avvärja objekt som flyger med överljudshastighet. Roboten söker sig mot målet med hjälp av sitt semiaktiva sökhuvud.

ESSM-robotarna som avfyras med ITO20-systemet kommer att vara i användning ända in på 2040-talet. ESSM-roboten är redan i användning inom flottan i sammanlagt 13 länder, av vilka Australien, Kanada, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Norge och USA nämns. Denna omfattande krets av användare garanterar att det system som upphandlas inte är en produkt som är under utveckling, utan att testningen och ibruktagandet har skett genom långsiktigt arbete. Fördelen med en stor grupp användare är att livscykelkostnaderna är lättare att förutse.

 

Försvarsministeriets pressmeddelande

Ministry of Defence's press release