Hyppää sisältöön

Nylands brigads kustjägarenhet genomgår Natos NEL2-evaluering

Nylands brigad
Utgivningsdatum 16.9.2019 16.36
Pressmeddelande

Finland fortsätter att delta i beredskapsturerna för Natos snabbinsatsstyrkor (Nato Response Force NRF) enligt tidigare riktlinjer. Till beredskapsturen år 2020 har anmälts Marinens kustjägarenhet från Nylands brigad och minjaktfartyg i Katanpää-klassen från Kustflottan.

Finlands deltagande i Natos NRF-truppers verksamhet bygger på Finlands roll som Natos partnerskapsland. De trupper som Finland anmält ingår i NRF:s kompletterande trupphelhet. Partnerskapsländernas deltagande sker alltid inom ramen för kompletterande verksamhet. Trupper från Finland sätts inte i hög beredskap på samma sätt som EU:s stridsavdelningar. Beslutet om deltagande i en eventuell operation fattas separat med stöd av den nationella lagen om militär krishantering.


I samband med en repetitionsövning 17-27.9 deltar en kustjägarenhet från Nylands brigad i evaluering på NEL2-nivå, vars målsättning är att bedöma truppernas prestationsförmåga med avseende på uppgiften enligt samma kriterier som Nato använder för att bedöma sina egna trupper. Med hjälp av NEL2-evalueringen säkerställs i synnerhet den materiella beredskapen hos Nylands brigads kustjägarenhet samt dess interoperabilitet i fråga om förfaringssätt med tanke på NRF-beredskapsturen 2020.  


I repetitionsövningen deltar ca 300 reservister och 75 till personalen hörande. Övningen leds av kommendör Sami Jaakkola.