Osiot
Valikko
Merivoimat

Suomen osalta päättyneeseen Atalanta-operaatioon osallistui 189 henkilöä

Merivoimat 3.1.2017 9.27
Uutinen

EUNAVFOR Atalanta -operaatiossa palveli Suomesta 189 henkilöä kahdeksan vuoden aikana. Merivoimista operaatioon osallistui 121 henkilökuntaan kuuluvaa, 63 reserviläistä ja viisi Rajavartiolaitoksen henkilökuntaan kuuluvaa.

Suomalaisia palveli operaation johtoesikunnassa Lontoossa ja merellä johtoaluksilla taisteluosastojen esikunnissa sotilas- ja siviilitehtävissä sekä suomalaisyksiköissä aluksella tai alussuojausosastossa.

Vuonna 2010 Suomi asetti miinalaiva Pohjanmaan operaatioon noin 90 henkilön miehistöllä, joista noin puolet olivat reserviläisiä. Aluksen tehtävänä oli suojata Maailman ruokaohjelman (World Food Programme, WFP) ruokakuljetuksia Somaliaan ja ehkäistä aseellisia ryöstöjä ja merirosvoutta Somalian merialueilla.

Kuva: Puolustuvoimat / CC

Vuonna 2013 Suomi asetti toisen toiminnallisen joukon operaatioon. Alussuojausosasto (Autonomous Vessel Protection Detachment, AVPD) toimi MV Caroline Scanilla, aluksella, jolla YK toimitti ruoka-apua Somaliaan. Alussuojausosaston vahvuus oli 14 henkilöä kahden rotaation ajan ja noin puolet osastosta oli reserviläisiä.

Joukon tehtäviin kuului emäaluksen suojaaminen kulussa, ankkurissa ja satamissa. Lisäksi joukko arvioi satamien turvallisuustilannetta ja raportoi siitä johtoesikuntaan. Suomalainen alussuojausosasto turvasi tehtävänsä aikana noin 24 tonnin ruokalähetykset yli 12 000 meripeninkulman matkalla ja saattoi 13 000 kuutiota muuta humanitaarista apua Somaliaan.

Merkittävää kokemusta ja osaamista henkilökunnalle ja reserviläisille

Suomen osallistuminen Atalanta-operaatioon kasvatti merivoimien osaamista ja suorituskykyä. Kokemusten perusteella kansalliseen puolustukseen voitiin esittää huomattava määrä kehitysehdotuksia ja esikuntaupseerit pystyivät viemään ja samalla tuomaan uusia käytänteitä esikuntatyöskentelyyn. Monikansallisesta toiminnasta on jalkautettu toimintatapoja kansalliseen työskentelyyn ja operaatioon osallistuminen näkyy merivoimien toimintatavoissa, taistelutekniikassa ja varusteissa.

Operaatiossa merivoimat pystyi näyttämään, että sillä on kyky kouluttaa ja ylläpitämää kansainvälisiä joukkoja niin, että merivoimien alus kykeni toimimaan monikansallisessa tehtävässä ja olemaan poissa kuuden kuukauden ajan kotisatamasta sekä kouluttaa erikoisjoukkoja toimiviksi alussuojaus- ja tarkastusosastoiksi. Atalanta-operaatio oli ensimmäinen merivoimien kriisinhallintaoperaatio, jonka johtaminen Suomessa käskettiin suoraan merivoimille.

Merivoimilla on tällä hetkellä vielä käynnissä kriisihallintatehtävä EUNAVFOR MED - operaatio Sophia, jossa on toiminut vuonna 2016 alustarkastusosasto (Finnish Boarding Team, FINBT) yhdeksän kuukauden ajan ja tällä hetkellä operaatiossa toimii esikuntaupseereita niin operaation johtoesikunnassa kuin merellä taisteluosaston esikunnassa.

Euroopan Unionin johtama Atalanta-operaatio perustettiin vuonna 2008 estämään ja ehkäisemään merirosvousta ja aseellisia ryöstöjä Somalian merialueella sekä suojaamaan maailman ruokajärjestön ruokakuljetuksia Somaliaan. Suomi on ollut mukana operaatiossa sen alkamisesta saakka vuodesta 2008 ja päätti osallistumisen vuoden 2016 loppuun. EU:n Atalanta-operaatio jatkuu vuoteen 2018.

 

Edit 4.1.2017: Korjattu Maailman Ruokajärjestö oikeaan muotoon Maailman ruokaohjelma (World Food Programme, WFP).