Hyppää sisältöön

Pohjanmaa-luokan taistelualusten suunnittelu on loppusuoralla ja tuotanto alkaa tänä vuonna

Merivoimat
Julkaisuajankohta 31.3.2023 13.15
Tiedote
Pohjanmaa-luokan korvetti merellä.

Merivoimien strateginen suorituskykyhanke eli Pohjanmaa-luokan korvettien projekti etenee. Vuonna 2020 alkanut perussuunnittelu ja laivojen laitehankinnat ovat lähes valmiit.

Syksyllä 2022 alkoi alusten rakentamisen aloitukseen tähtäävä valmistussuunnittelu. Suunnitteluvaihe ei sujunut täysin mutkattomasti. Perussuunnittelu ja laitehankinnat viivästyivät tavoiteaikataulusta, mistä syystä tuotannon aloitukseen ei päästy vuoden 2022 alusta. Koko hanke uudelleenaikautettiin tilaajan ja päätoimittajien kesken.

Viimeisenä suunnitteluaikatauluun vaikuttaneena tekijänä oli laivan mittojen hienosäätö - aluksen runkomuotoa on matkalla jouduttu muokkaamaan sitä hieman leventämällä ja pidentämällä, jotta alukselle suunniteltu hyötykuorman ja koko elinkaaren aikaisen kantokyvyn määrä voitiin varmistaa ennen tuotannon aloittamista. Korvetin sotilaallinen hyötykuorma (aseet, ampumatarvikkeet, miehistö, polttoaineet) painaa satoja tonneja, ja laivan kantokykyä tulee varata riittävästi myös koko sen elinkaaren ajaksi. Runkomuodolla on vaikutus myös aluksen kulkuvastukseen ja nopeuteen.

Kuva 1. Aluksen mitat

Laivan runkomuodon arvioidaan vastaavan sille asetettuja suorituskykyvaatimuksia myös elinkaaren loppupäässä 2060-luvulla. Perussuunnittelun lopputulokseen voidaan olla varsin tyytyväisiä.

Kohti tuotantoa

Hanke etenee nyt uudessa aikataulussa kohti ensimmäisen laivan tuotannon aloittamista. Valtava määrä työtä on takana, sillä nykyaikaisessa laivanrakentamisessa monimutkaisimmat vaiheet liittyvät suunnitteluun. Suunnittelu antaa varsinaiselle rakentamiselle selkeät ja yksityiskohtaiset lähtökohdat.

Kun laivan teräsrakenne, laitteet ja järjestelmät ovat tuotantokuvissa paikallaan, on tuotantovaihe mahdollista viedä vaiheittain läpi tehokkaasti – unohtamatta kokonaisuuden monimutkaisinta osaa - laivalavetin ja taistelujärjestelmän integrointia. 

Ensimmäisen laivan tuotanto alkaa syksyllä 2023, tavoiteaikatauluna on loka-marraskuun vaihde. Alussarjan kolme muun aluksen rakentaminen käynnistyy seuraavina vuosina siten, että ensimmäisen laivan merikokeet ovat vuoden 2026 aikana ja koko laivue on valmis vuoden 2029 loppuun mennessä. 

Suorituskykyä syysmyrskyyn ja jäätalveen

Pohjanmaa-luokan suorituskyky Itämeren olosuhteisiin tulee olemaan erinomainen. Aluksen liikehtimiskyky sääolosuhteiltaan poikkeuksellisen vaativassa ympäristössä on ainutlaatuinen. Pohjanmaa-luokan korvetit kykenevät toimimaan syysmyrskyssä ja jäätalven aikana. Itämeren kalenterivuosi koostuu varsin rajuista ja erityiskykyä vaativista olosuhteista. Alusten syväys mahdollistaa suomalaisen saariston ja rannikon hyväksikäytön ja nopeus mahdollistaa nopeat siirtymät koko operaatioalueella. Riittävä tankkikapasiteetti ja varastotilat mahdollistavat alukselle pitkän toiminta-ajan ilman tarvetta satamissa toteutettaviin täydennyksiin. 

Henkilöstöllä on hyvät työskentely- ja vapaa-ajan tilat. Laivalavetti on juuri sellainen, mitä Suomen kaltainen meriyhteyksistä riippuvainen valtio tarvitsee niin normaalioloissa kuin kriisienkin aikana. 

Taistelualuksen sotilaallinen hyötykuorma on käytettävissä ympäri vuoden siellä missä sitä tarvitaan. Suomen tarpeisiin räätälöity sensori- ja asevalikoima on hyvin suorituskykyinen ja monipuolinen. Aluksen kantokyky mahdollistaa selvästi aiempaa suurempien ja lukuisempien aseiden kuljettamisen. Korvetin kyky kantaa sotilaallista hyötykuormaa ohjusveneeseen verrattuna on kymmenkertainen.

Kuva 2. Pohjanmaa-luokan hankkeen aikataulu. 

´