Hyppää sisältöön

Ett minjaktfartyg och en kustjägarenhet i NRF-beredskap under 2020

Marinen
9.1.2020 16.16
Pressmeddelande

Marinen ställer ut ett minjaktfartyg i Katanpää-klass från Kustflottan och en kustjägarenhet från Nylands brigad till truppoolen för verksamhet som kompletterar Natos snabbinsatsstyrkor (NRF) år 2020.

Målet med deltagandet i truppoolen för verksamhet som kompletterar Natos snabbinsatsstyrkor är att utveckla Marinens prestationsförmåga,  interoperabilitet samt beredskap att ställa ut enheter i marina krishanteringsoperationer. Deltagandet utgör ett led i utvecklingen av den militära krishanteringens prestationsförmågor.  

Ett eventuellt deltagande i en operation under beredskapsperioden kräver alltid ett separat politiskt beslut i enlighet med lagen om militär krishantering. Man bereder sig för att ställa ut fartyget och trupperna i en operation inom 60 dygn efter att ett nationellt beslut fattats.

Deltagande i NRF-insatspoolen är en del av Försvarsmaktens normala internationella verksamhet. Finland har deltagit i NRF-beredskapen sedan 2012. Marinens trupper har våren 2018 inlett förberedelserna för NRF-beredskapsturen.

Internationell övning utvecklar beredskapen

De enheter och fartyg som anmälts till NRF-truppoolen övar enligt en godkänd plan under de internationella militära övningar som ordnas under kommande vår och höst.

Med fartyget av Katanpää-klass deltar Marinen i Natos minjaktsavdelnings (SNMCMG1) övningsverksamhet. Deltagandet sker så att man deltar med stabsofficerare i SNMCMG1:s övningsverksamhet under övningen Dynamic Move 20 samt genom att ställa ut minjaktfartyget under övningarna BALTOPS20 och NOCO20.

Nylands brigads kustjägarenhet, som i huvudsak består av reservister, deltar under 2020 i övningen Aurora 2020, som leds av Sverige.

Läs mer:

Puolustusvoimat.fi/sv: Natos snabbinsatsstyrkor

Nylands brigads kustjägarenhet genomgår Natos NEL2-evaluering