Hyppää sisältöön

MHC Vahterpäällä vahva aloitus Naton miinantorjunta-alusosastossa

Rannikkolaivasto
Julkaisuajankohta 23.4.2024 11.56
Tiedote

Merivoimien miinantorjunta-alus MHC Vahterpää liittyi osaksi Naton pysyvää miinantorjunta-alusosastoa 3. huhtikuuta 2024. Yhdeksän viikon mittaisen jakson alkuun osui Viron merivoimien johtama operaatio Open Spirit 2024, jossa osasto etsii ja raivaa historiallisia merimiinoja ja räjähteitä Viron merialueilla. Suomalaisalus miehistöineen on heti osoittanut kykyjään vahvalla panoksella miinojen torjunnassa.

Jo operaation ensimmäisinä päivinä löytyi yli 15 historiallista räjähdettä, joista yli 5 raivattiin. MHC Vahterpää vastasi näistä neljän tuhoamisesta. Suomalaisaluksen moderni teknologia ja motivoitunut, tehtäviinsä hyvin koulutettu henkilöstö tuo Naton osastoon merkittävää lisäarvoa.

MHC Vahterpää on ensimmäinen Merivoimien yksikkö, joka on alistettu Naton komentoon Transfer of Authority -menettelyllä (TOA).  Käytännössä tämä tarkoittaa, että alus toteuttaa 31. toukokuuta 2024 asti Naton merivoimajohtoportaan, Allied Maritime Command (MARCOM), osastolle käskemiä tehtäviä. Toiminta-alueena ovat Itämeri, Pohjanmeri ja Norjanmeri.  Osastoon kuuluu tällä hetkellä yhteensä 7 alusta, jotka ovat Suomen lisäksi Saksasta, Virosta, Hollannista, Belgiasta, Norjasta ja Ranskasta. Johtoaluksena toimii saksalainen FGS Donau.

Huolellista valmistautumista ja rekrytointeja

MHC Vahterpää kuuluu Rannikkolaivaston 4. Miinantorjuntalaivueeseen, jossa sillä on kaksi identtistä sisaralusta, MHC Katanpää ja MHC Purunpää. Laivueelle ja alukselle valmistautuminen Nato-komennusta varten merkitsi kiireisiä kuukausia ennen lähtöä. Vaikka Vahterpää ja sen sisaralukset ovat aiemminkin toimineet yhdessä Naton miinantorjunta-alusosaston kanssa, on nyt kyse selvästi erilaisesta, paljon isommasta kokonaisuudesta TOA-menettelyn lisäksi keston ja operointialueen osalta. 

- ​Liityimme Naton osastoon ensimmäistä kertaa, minkä johdosta tehtävämme ja velvollisuutemme osastossa ovat nyt erilaiset. Saamme käskymme Naton miinantorjuntaosaston komentajalta ja toteutamme niitä samalla ammattitaidolla ja tinkimättömällä asenteella kuin tehdessämme kotimaan tehtäviä, kuvailee MHC Vahterpään päällikkö, kapteeniluutnantti Henri Savisaari.

Yhdeksän viikon yhtäjaksoinen komennus, joka ulottuu kauemmas kuin koskaan ennen lisäsi merkittävästi töitä varautumisen ja järjestelyiden osalta ja haastoi myös logistiikan suunnittelua. Lisäksi oli rekrytoitava henkilöstöä aluksella normaalisti palvelevien varusmiesten tilalle. Vahterpään oman henkilöstön lisäksi komennukselle rekrytoitiin 12 sopimussotilasta, jotka kaikki ovat aiemmin palvelleet asevelvollisina 4. Miinantorjuntalaivueessa.

Suomi sitoutuu Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin

Yhteistoiminta miinantorjunta-alusosastossa on lähtenyt jouhevasti käyntiin. Toimintatavat ovat tulleet 


tutuksi jo aiempina vuosina toteutetuista yhteisistä harjoittelujaksoista. Nyt käynnissä oleva Open Spirit 2024 tarjoaa osallistuville aluksille mahdollisuuden paitsi tukea operaation päätavoitetta – merenkulun turvallisuuden lisäämistä Itämerellä – myös keskittyä päätehtävän harjoitteluun, kuten miinantorjunnan kokonaissuorituksen toteuttamiseen miinanetsinnästä tuhoamiseen. Samalla Suomi pystyy osoittamaan kyvykkyytensä liittolaisena ja sitoutumisensa Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin.

Open Spirit 2024 on kansainvälinen miinantorjuntaoperaatio, joka keskittyy sotien aikaisten merimiinojen ja historiallisten räjähteiden etsintään ja raivaamiseen. Operaatioon osallistuu Naton pysyvän miinantorjunta-alusosaston lisäksi seitsemän alusta, ja yhteensä osallistujia on 16:sta eri liittolais- tai kumppanimaasta. Suomi on osallistunut Open Spirit -harjoituksiin jo kahdenkymmenen vuoden ajan, joista saatu kokemus on tukenut tätäkin harjoitusta.

´