Hyppää sisältöön

Merivoimien ohjustuli hyvässä iskussa

Rannikkolaivasto
Julkaisuajankohta 28.5.2020 21.10
Tiedote
Meritorjuntaohjus ohjusveneessä, joka ajaa merellä.

Tämän kevään meritaisteluharjoitus Lotta 20:n kantavana teemana on yksi keskeisistä Merivoimien tehtävistä, merellisten hyökkäysten torjunta tulenkäytöllä. Merellä ja rannikolla tapahtuvat ohjustulenkäytön osaharjoitukset ylläpitävät ja kehittävät Merivoimien vahvaa suorituskykyä, joka on hyvässä iskussa.

Merivoimien Rauma-luokan ohjusvene ajaa merellä.

Meritorjuntaohjus 85M on merimiinojen ohella toinen Merivoimien pääasejärjestelmistä, jotka muodostavat tärkeimmät osat suojaus- ja torjuntakyvystä. Ohjustulenkäyttö onkin yksi keskeisistä harjoiteltavista kokonaisuuksista meritaisteluharjoituksessa. Harjoituksessa ohjustulenkäyttöä merellä toteuttaa Rannikkolaivaston pintatorjuntaan keskittyvä taisteluosasto Rauma- ja Hamina-luokkien ohjusveneillä ja rannikolla Rannikkoprikaatin ohjusyksiköt.

Merivoimien meritorjuntaohjuspatteri ajonenuvo

Merivoimien käytössä oleva meritorjuntaohjuksen (MTO 85M) kantama on yli 100 kilometriä ja se on varustettu tutkahakupäällä. Ohjuksen taistelulataus on tehokas kaikkia Itämerellä tyypillisesti toimivia pinta-aluksia vastaan. Järjestelmä mahdollistaa kootun vaikutuksen hajautetusta ryhmityksestä aluksilta ja maasijoitteisilta laveteilta.

Ohjustulenkäytön harjoittelu on osa laivastojoukkojen säännöllistä harjoitusrytmiä ja se sisältyy poikkeuksetta merivoimien yhteisiin harjoituksiin. Harjoituksia toteutetaan eri joukkokokoonpanoissa ja johtosuhteilla. Tällä varmistetaan henkilöstön osaaminen, yhteinen ymmärrys ja kyky tulenkäyttöön kaikissa tilanteissa.

Ohjustulenkäytöllä suojataan meriyhteydet ja torjutaan merelliset hyökkäykset. Tehokas ohjustulenkäyttö edellyttää tunnistettua meritilannekuvaa, joka ylläpidetään 24/7/365. Tilannekuvan, saamansa tehtävän ja hänelle delegoitujen toimivaltuuksien perusteella johtovastuussa oleva komentaja tai aluksen päällikkö tekee päätökset tulenkäytöstä ja käskee ohjusammunnan toteutuksen.

Merisotilas tähystää kiikareilla aluksen ohjaamossa.

Uusi ohjustyyppi muuttaa toimintatapoja

Merivoimien nykyinen meritorjuntaohjus 85M -järjestelmä tulee käyttöikänsä päähän 2020-luvulla. Sen tilalle hankittava Gabriel 5 -ohjus järjestelmineen tulee muuttamaan Merivoimien ohjustulenkäytön perusteita ja vaikuttaa siten Merivoimien toimintoihin hyvin monipuolisesti.

Uusi, yli 200 kilometrin päähän kantava järjestelmä luo edellytykset meriliikenteen suojaamiselle ja hyökkäyksen torjunnalle aina 2050-luvulle saakka.