Hyppää sisältöön

Merivoimien komentaja luovutti Meritaistelukeskuksen Merisotakoulun johtoon

MerisotakouluMerivoimat
10.1.2019 15.53
Tiedote

Meritaistelukeskuksen johtoonottotilaisuus pidettiin keskiviikkona 9. tammikuuta 2019 Merisotakoululla. Tilaisuudessa Merivoimien komentaja, lippueamiraali Jori Harju luovutti Meritaistelukeskuksen Merisotakoulun johtoon.

Osana vuoden 2015 Puolustusvoimauudistusta toimeenpantiin merivoimien tutkimus- ja kehittämistoiminnan uudelleenorganisointi, jolloin Merivoimien tutkimuslaitos lakkautettiin ja tilalle perustettu Tutkimuskeskus liitettiin Merisotakouluun, Meritaistelukeskuksen rinnalle.

Keskiviikkona 9. tammikuuta järjestetyssä tilaisuudessa juhlistettiin vuoden alussa voimaanastunutta kokoonpanomuutosta, jossa Merisotakoulun Tutkimuskeskus ja Meritaistelukeskus yhdistettiin uudeksi joukkoyksiköksi, Meritaistelukeskukseksi.

Kokoonpanomuutoksen päätavoitteena oli integroida aiempaa tiiviimmin yhteen merivoimien suorituskyvyn käyttöperiaatteiden tutkimus sekä teknis-luonnontieteellinen tutkimustoiminta. Samalla lisätään T&K -toimintamme laatua ja vaikuttavuutta, parannetaan Merisotakoulun T&K -organisaation toimintavalmiutta sekä turvataan sen toimintaedellytykset poikkeusoloissa. Uuden Meritaistelukeskuksen päätutkimusalat ovat vedenalainen sodankäynti, pintasodankäynti, ilmapuolustus, amfibio-operaatiot sekä sotalaivatekniikka.

Lippueamiraali Jori Harju painotti puheessaan Meritaistelukeskuksen merkittävää roolia aikakauttamme leimaavan muutoksen keskellä:

– Teknologisen kehityksen mukana sodankäynnin välineet ovat muuttuneet ja tulevat myös jatkossa muuttumaan. Uudenlaiset välineet edellyttävät yhtäältä uutta taistelutekniikkaa, mutta toisaalta mahdollistavat myös uudenlaisia tapoja toimia. Yhteiskunnallisen kehityksen mukana jopa sodan käsite on muutoksessa. Kaikille edellä mainituille asioille on kuitenkin ominaista se, että meidän tulee ymmärtää mitä tapahtuu ja mitkä ovat tulevaisuuden trendit.

Harju muistutti, että tutkimustoiminnan on oltava suunnitelmallista ja se on ankkuroiduttava meripuolustuksen kokonaisuuteen, jotta myös tulevaisuudessa tehtäisiin oikeita ratkaisuja tulevien suorituskykyjen kehittämisessä ja käyttökonseptin muovaamisessa.

– Näillä sanoilla haluan toivottaa Meritaistelukeskukselle ja sen henkilöstölle myötäisiä tuulia. Luotan teihin ja teidän kykyynne tuottaa tutkittua ja luotettavaa tietoa tulevaisuuden suorituskykyjen ja konseptien kehittämiseen, Harju totesi puheensa lopuksi.

Uuden joukkoyksikön johtajana aloittanut ja jo aiemman Meritaistelukeskuksen johtajana toiminut, komentaja Jyri Saanio totesi juhlapuheessaan, että tutkimus- ja kehittämistoiminta on yksi Merisotakoulun päätehtävistä.

– Tehtävä on tärkeä osa puolustushaaran kokonaisuutta. Sillä tuetaan laaja-alaisesti merivoimien suorituskykyjen rakentamista, ylläpitoa ja käyttöä sekä henkilöstön koulutusta. T&K -toimintamme on syytä olla realistisen kunnianhimoista. Sen tulee tavoitella oman suorituskyvyn ja resurssien mukaista parhainta tasoa.

Saanio käänsi katseen tulevaan vuoteen ja esitteli kuluvan vuoden toiminnan painopisteitä:

– Uusien toimintamallien vakiinnuttamisen ohella vuoden 2019 toimintamme painopisteitä ovat merivoimien operatiivisten joukkojen ja operatiivisen toiminnan tukeminen, merivoimien uusien suorituskykyjen rakentamisen ja käyttöön otettavan tai jo otetun suorituskyvyn todentamisen tukeminen sekä merellisen toimintaympäristöanalyysin kehittäminen.

Lopuksi hän osoitti kiitokset kaikille projektiin osallistuneille tahoille ja henkilöille.