Hyppää sisältöön

Marinen säkerställer beredskapen och förmågan att upprätthålla lagstadgade uppgifter

Marinen
13.3.2020 16.08 | Publicerad på svenska 13.3.2020 kl. 16.20
Pressmeddelande

Marinen organiserar sin verksamhet för att hindra spridningen av coronaviruset, dämpa effekterna samt säkerställa förmågan att upprätthålla beredskapen och utföra lagstadgade uppgifter i en eventuell epidemisituation.

Försvarsmakten följer aktivt med situationen och gör ändringar i gällande värnpliktigas och frivilligt tjänstgörande kvinnors utbildning, permissionsarrangemang samt repetitionsövningar på grund av coronavirussituationen. Förändringen träder i kraft den 13 mars 2020.

Förändringar, pga. coronaviruset, som påverkar Marinens övningsverksamhet och andra händelser under våren klarnar under de kommande veckorna. I utbildningen och övrig verksamhet inom Marinens truppförband undviker man stora samlingar, samt personalens arbete decentraliseras åtminstone fram till 31.5.  

Hittills har följande åtgärder vidtagits i Marinens alla truppförband:

- Beväringarnas utbildning omorganiseras i hela Försvarsmakten
- Repetitionsövningar och frivilliga övningar är inställda fram till 31.5
- Tjänsteresor inom landet är begränsade
- God handhygien och rätt hostteknik poängteras till beväringar och personal
- Överenskomna utomstående besök till truppförbanden är inställda och besökares tillträde till Försvarsmaktens områden, inklusive. Kustflottans fartyg, Heikkilä militärområde sam truppförbandens soldathem är förbjudet.