Hyppää sisältöön

Merireittiemme toimivuuden varmistajat saman pöydän ympärillä

Merivoimat
Julkaisuajankohta 7.3.2023 13.10
jehu-luokan maihinnousuvene merellä takanaan kaksi helikopteria

Suomen aluevesillä havaitaan tuntematon asevoimien huoltoalus. Se ei vastaa radiokutsuun ja on mahdollisesti ankkuroitu. Tarkastuksen perusteella se ajelehtii kohti sisäisiä aluevesiä ja matalikkoa. Aluksen lastista ei ole tietoa. Mitä Suomen merellisillä alueilla toimivat viranomaiset ja yhteistyökumppanit tekevät tilanteessa? Muun muassa tätä skenaariota käytiin läpi maamme METO-toimijoiden yhteisharjoituksessa.

Suomenlinnassa järjestetty METO-harjoitus kokosi saman pöydän ääreen edustajia peräti yhdeksästä eri merialueidemme turvallisuudesta ja toimivuudesta vastaavasta tahosta. Harjoituksen päämääränä oli Suomelle elintärkeiden meriyhteyksien toimintaedellytysten varmistamiseen liittyvän yhteistyön kehittäminen, eri toimijoiden roolien ja vastuiden tunnistaminen ja vahvistaminen, sekä yhteisen tilannekuvan muodostamiseen liittyvien mahdollisuuksien ja tarpeiden selvittäminen. 


Ensimmäistä kertaa saman pöydän ääressä


Vastaavanlaista, erittäin monialaista skenaariotarkasteluharjoitusta ei ole Suomessa aikaisemmin järjestetty, vaikka merellisten toimijoiden yhteistyöllä onkin maassamme pitkät juuret. Harjoituksessa läpikäytyjen skenaarioiden kannalta oli tärkeää saada mukaan laaja kattaus merialueilla toimivia viranomaisia ja muita keskeisiä toimijoita, jotta jokaisen rooli ja toimintatavat poikkeustilanteissa olisivat esillä. Ongelmia ratkomassa oli Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Liikenne- ja Viestintäministeriö, Väylävirasto, Huoltovarmuuskeskus, Tulli, Finnpilot ja Fintraffic. 


Maailmanpoliittiseen tilanteeseen sopivat harjoitusskenaariot


Harjoituksessa pienryhmiin jakautuneet osallistujat saivat selvittääkseen kolme eri skenaariota, joista yksi sijoittui normaalioloihin, toinen normaaliolojen poikkeustilanteeseen ja kolmas poikkeusoloihin. Skenaarioita läpikäydessään osallistujat tunnistivat omien tehtäviensä mukaisten oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa lisäksi kehittämistarpeita joko oman organisaationsa sisällä tai yhteistyössä muiden kanssa. Sujuvan yhteistyön avulla eri toimijat voivat tulevaisuudessakin olla tarkasti selvillä toistensa rooleista ja toimintatavoista poikkeustilanteissa. Alta voit lukea kolmen eri osallistujatahon edustajien kokemuksia yhteisestä skenaarioharjoituksesta.

 

Komentaja Vesa Nori & johtava sotilaslakimies Antti Lehmusjärvi, Merivoimat

- Harjoituksen ansiosta pääsemme pohtimaan merellistä toimintaamme myös muiden osallistujien näkökulmasta. Sen seurauksena kykenemme paremmin ottamaan huomioon eri METO-toimijoiden alaan vihkiytyneiden ammattilaisten tietotaidot.

Monialainen harjoitus auttaa meitä tunnistamaan kysymyksiä, joita ei olisi oman organisaation sisällä kenties osattu kysyä. On hienoa nähdä kuinka kaikki merelliset toimijat ovat erittäin motivoituneita poikkeusolojen suunnitteluun ja antamaan panoksensa niiden ilmetessä.

Yksi Merivoimien päätehtävistä on meriyhteyksien turvaaminen. Tätä tehtävää toteutetaan yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Merivoimien osuus meriyhteyksien turvaamisesta on meriliikenteen suojaaminen. Suojattavien kuljetusten tunnistaminen vaatii valtakunnallisesti selkeän prosessin.

 

Kommodori Juha Vuolle, Rajavartiolaitos

- Käsillä olevan harjoituksen skenaariot sopivat ajoitukseltaan nykyiseen maailmanpoliittiseen tilanteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että niiden eteen ei tarvinnut kehittää mielikuvituslähtökohtia vaan pystyimme aloittamaan niiden selvittämisen käyttäen aitoa vallitsevaa tilannetta lähtökohtana.

Olen erittäin tyytyväinen siitä, että lakimiehillä on niin suuri rooli tässä harjoituksessa. Tämän ansiosta olemme kyenneet käymään skenaariot läpi juridisesti juurta jaksaen, mikä taas mahdollistaa eri toimijoiden vastuiden tarkkailun ja johtaa tarvittaessa lainsäädännössä olevien aukkojen löytymiseen. Mainittuja aukkoja ei ole kuitenkaan onneksi löydetty.

Kaiken kaikkiaan harjoituksen osallistujalista oli osuva, sillä lakimiesten lisäksi paikalle on saatu päätöksien tekijät ja esittelijät, jotka osallistuisivat toiminnan ohjaamiseen aidoissa tilanteissa.

 

Vanhempi varautumisasiantuntija Jukka Etelävuori, Huoltovarmuuskeskus

- Huoltovarmuuskeskuksen näkökulmasta on tärkeintä, että kauppamerenkulku toimii. Tähän harjoitukseen osallistuvat toimijat tekevät kaikki oman osansa, jotta tämä tapahtuisi. Monen eri tahon skenaarioharjoitus auttaa METO-toimijoita identifioimaan mahdolliset aukot ja ongelmat, jotka saattavat ilmetä skenaarioissa kuvailtuja tilanteita purkaessa.

Yhteisharjoittelu auttaa näkemään asioita muiden toimijoiden näkökulmasta ja auttaa samanaikaisesti meitä tuomaan oma näkökulmamme esiin.  On tärkeää keskustella esimerkiksi eri toimijoiden näkökulmista, kuinka satamien tulisi toimia poikkeustilanteissa. Me Huoltovarmuuskeskuksessa olemme sitä mieltä, että satamien avoinna pitäminen on ehdottoman tärkeää, ja niiden sulkemista tulisi välttää, jos se suinkin on mahdollista.
 

 

´