Hyppää sisältöön

Laivue 2020 -hankkeen hankintapäätös hyväksytty - Uudet Pohjanmaa-luokan korvetit vahvistavat Merivoimien suorituskykyä

Navy
19.9.2019 13.38
Tiedote

Puolustusvoimien strategisen Laivue 2020 -hankkeen, Pohjanmaa-luokan monitoimikorvettien, hankintapäätös hyväksyttiin Valtioneuvoston yleisistunnossa 19. syyskuuta.

Alusten hankkimiseen tarvittavien sopimusten allekirjoitustilaisuus Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen, Saab AB:n ja Rauma Marine Constructions -konsernin sekä Aker Arctic Technology Oy:n välillä on Turussa 26. syyskuuta.

Merivoimat on erittäin tyytyväinen hankintapäätökseen sekä sopimusten sisältöön. Alusluokan hankinnan myötä Puolustusvoimat kykenee entistä tehokkaammin jokapäiväiseen ja ympärivuotiseen Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen, mereltä suuntautuvien hyökkäysten torjumiseen ja Suomelle elintärkeiden meriyhteyksien puolustamiseen.

Tavoitteena on ollut, että alusten hankinta korvaa Merivoimilta jo poistuneen, ja lähivuosina poistuvan aluskaluston suorituskyvyt tulevaisuuden toimintaympäristön edellyttämillä suorituskyvyillä. Puolustuskyvyn kokonaisuuden kannalta hankinta on elintärkeä, koska sillä muodostetaan Suomen Merivoimien suorituskyvyn ja taistelualuskaluston selkäranka. Hankintakokonaisuus on onnistunut myös huoltovarmuuden, kotimaisen laivanrakennusosaamisen ja järjestelmien kunnossapitokyvyn kannalta. Hankinta tuottaa kotimaisille toimijoille työtä sekä osaamista, jolla kyetään ylläpitämään ja huoltamaan alukset ja sen ase- ja sensorijärjestelmät koko niiden suunnitellun elinkaaren ajan.

Merivoimien käyttöön tulevat Pohjanmaa-luokan monitoimikorvetit palvelevat koko puolustusjärjestelmää, koska aluksen järjestelmät kykenevät toimimaan yhdessä niin Ilma- kuin Maavoimien yksiköiden kanssa. Pohjanmaa-luokka on suunniteltu Puolustusvoimien asettamiin vaatimuksiin, ja erityisesti Itämeren olosuhteisin. Alukset ovat kattavasti varusteltu erilaisilla asejärjestelmillä ja sensoreilla. Suomen erityisolosuhteet edellyttävät kykyä kulkea jäissä, pitkää toiminta-aikaa Itämeren kaikissa olosuhteissa sekä kykyä laskea merimiinoja. Merivoimien komentaja, lippueamiraali Jori Harju korostaa alusten olevan hankinta koko Suomelle:

- Pohjanmaa-luokan alukset hankitaan ja tehdään ennen kaikkea Suomelle, jotta Merivoimat säilyy edelleen suorituskykyisenä ja pystyy turvaamaan suomalaisten elinolot normaali- ja poikkeusoloissa. Nyt tehdyt sopimukset tuovat suorituskykyisen taistelujärjestelmän Merivoimien käyttöön. Hankinta on Puolustusvoimien merellisen suorituskyvyn säilymisen kannalta välttämätön ja strateginen.

- Olen erittäin tyytyväinen nyt tehtyyn sopimukseen. Saamme laivueen, joka vastaa Suomen tarpeeseen niin rauhan kuin kriisinkin aikana, Harju tiivistää.

Pohjanmaa-luokka on monipuolinen ja iskukykyinen taistelualusluokka, joka tuo uusia piirteitä Merivoimien taistelutapaan. Uudet suorituskyvyt mahdollistavat mm. tulenkäytön myös maamaaleihin, reaaliaikaisemman tilannekuvan muodostamisen, kattavamman yhteistoiminnan muiden Puolustusvoimien joukkojen kanssa sekä tehokkaamman valvonta- ja vaikuttamiskyvyn vedenalaisiin kohteisiin. Uudet Pohjanmaa-luokan alukset tulevat olemaan Puolustusvoimien käytössä aina 2050 -luvulle asti.