Osiot
Valikko
Merivoimat

Kokonaisturvallisuus keskiössä Euroopan merivoimien komentajien tapaamisessa

Merivoimat 23.5.2018 9.21
Uutinen
Puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg puhui Suomen puolustusvoimien nykytilasta CHENS-tapaamisessa.

Merivoimien komentaja, vara-amiraali Veijo Taipalus isännöi Euroopan merivoimien komentajien jokavuotista Chiefs of European Navies (CHENS) -konfrenssia 17.–18.5.2018 Helsingissä. CHENS on Euroopan merivoimien johdon tapaaminen, jonka tavoitteena on tiedonvaihto Euroopan merivoimien kesken.

Tänä vuonna kokouksen teemana on Euroopan merivoimien ja muiden merellisten toimijoiden välinen yhteistyö sekä tietojenvaihto kokonaisturvallisuuden näkökulmasta. Tilaisuudessa puhuivat muun muassa puolustusministeri Jussi Niinistö ja puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg.

Puheessaan ministeri Niinistö kiinnitti huomiota Itämeren muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen ja painotti maiden välistä yhteistyötä yhteisen meritilannekuvan luomiseksi ja meriliikenteen suojaamiseksi. Merivoimien strateginen hanke, Laivue 2020 takaa tulevaisuudessakin merivoimien kyvyn turvata merialueet. Lisäksi hän nosti esille kansainvälisen harjoittelunmerkittävyyden; Auroran ja Northern Coasts:n (NOCO) kaltaiset suuret harjoitukset ovat merkittävä osa maiden välistä yhteistyötä myös tulevaisuudessa.

Puolustuministeri Jussi Niinistö kättelemässä Britannian merivoimien komentajaa, First Sea Lord, amiraali Sir Philip Jones'ia.

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg esitteli Suomen puolustusvoimien nykytoimintaympäristöä, jossa painottuvat niin varusmiespalvelus, reserviläisten koulutus kuin hankkeetkin, joilla tulevaisuudessa turvataan puolustusvoimien kyky hoitaa lain asettamat tehtävät ja kyky osallistua kansainvälisiin tehtäviin myös tulevaisuudessa.

Euroopan komentajien tapaamisessa esiteltiin Suomen merivoimien tilannekuvajärjestelmä, jolla kyetään jakamaan meritilannekuvaa reaaliaikaisesti esimerkiksi Ruotsin kanssa, mutta myös muiden kansallisten merellisten toimijoiden kanssa. Kahdenvälisenä Ruotsin kanssa alkanut yhteinen meritilannekuvajörjestely SUCFIS (Sea Surveillance Co-operation Finland Sweden) on laajentunut Itämeren alueen käsittäväksi SUCBAS-yhteistyöksi (Sea Surveillance Co-operation Baltic Sea) ja lisäksi Suomi on jäsenvaltiona MARSUR:ssa (Maritime Surveillance Networking), joka on Euroopan kattava, 18 jäsenmaan merivoimien välinen yhteinen meritilannekuvajärjestely.

Merelliset toimijat (METO) on suomalainen ainutlaatuinen viranomaisyhteistyötoiminnan muoto, jolla on voitu kustannustehokkaasti kehittää yhteinen tilannekuva ja -järjestelmä eri merellisten toimijoiden kesken. Esityksen yhteistyöstä piti Suomenlahden merivartioston komentaja, kommodori Tom Hanén. METO:n yhteistyökumppaneita ovat rajavartiolaitos, merivoimat, liikennevirasto LIVI ja liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI.

Euroopan hybridiosaamiskeskuksen Haavoittuvuudet ja resilienssi -verkoston johtaja Jukka Savolainen esitteli Helsingissä vuonna 2017 aloittaneen EU hybirivaikuttamisen keskuksen (EU Hybrid CoE) toimintaa sekä sitä, miten hybridivaikuttamista on käytetty maailmalla. Osaamiskeskus toimii kokonaisturvallisuustoimijoiden monikansallisten verkostojen rakentajana sekä alustana EU:n ja Naton yhteistyölle sisäisten haavoittuvuuksien arvioinnissa ja yhteisten resilienssivalmiuksien kehittämisessä. Keskuksella on tällä hetkellä 12 osallistujamaata, jotka ovat EU:n ja/tai NATO:n jäseniä. Myös EU ja NATO osallistuvat aktiivisesti keskuksen toimintaan.

Helsingissä järjestettiin konfrenssiin osallistuivat kaikki 26 jäsenmaata  ja tarkkailijajäseninä EU:n ja NATO:n sotilasesikunnat ja Yhdysvaltain Euroopan merivoimien johtoporras.

Muita aiheita konferenssissa olivat muun muassa Belgian raportoima kyselytutkimus, jossa selvitettiin jäsenmaiden meripuolustukseen ja -operaatioihin liittyvää terminologiaa ja lainsäädäntöä ja Espanjan pitämä alustus meripelastusoperaatioista Välimerellä.

Tilaisuuden lopuksi vara-amiraali Veijo Taipalus luovutti CHENS-puheenjohtajuuden Portugalin merivoimien komentajalle, amiraali António Maria Mendes Caladolle kokouksen päätteeksi. Portugalin CHENS-tapaamisen ensi vuoden teema on merioperaatioihin liittyvät autonomiset järjestelmät.