Hyppää sisältöön

Huolto viedään sinne missä sitä tarvitaan – myös merellä

Merivoimat
Julkaisuajankohta 31.10.2018 19.14
Tiedote

Northern Coasts 2018 -harjoitus kokoaa yhteen 4000 sotilasta 13 maasta. Jotta joukot pysyvät iskukykyisenä, harjoituksen esikunta vastaa muiden toimintojen lisäksi luonnollisesti myös huollosta. Se on organisoitu harjoituksessa taisteluosastojen omien huoltoelementtien lisäksi erilliseen huollolliseen taisteluosastoon. Tämän osaston muodostavat Rannikkolaivasto ja Rannikkoprikaati. Esikunnassa työskentelee suomalaisten lisäksi ruotsalaisia. Huollollisen taisteluosaston johtovastuu on Rannikkolaivaston 8. Huoltolaivueella.


Alukset on huollettu harjoituksen ensimmäisessä vaiheessa Turun satamassa ennen siirtymistä toiseen osaharjoitusvaiheeseen. Öljyntorjuna-alus Halli toimii harjoituksessa huoltoaluksena.

- Huolto yhdistää eri toimijoita strategisista kumppaneista harjoitukseen osallistuviin kansainvälisiin joukkoihin. Tärkeitä toimijoita ovat muun muassa Leijona Catering, Millog sekä kenttäsairaanhoito, kuvailee huollollisen taisteluosaston komentaja, komentaja Iiro Penttilä.

Yhteistoimintaa ruotsalaisten kanssa on harjoiteltu jo aiemmin. Harjoituksessa esikunta on toiminnassa kellon ympäri. Huolto-organisaatio on koko harjoituksen käytössä.

Harjoituksen ensimmäisessä vaiheessa Turussa alusten polttoaine-, muona- ja vesivarastot täydennettiin. Jokaisella maalla on omat sopimukset huolitsijoiden kanssa, joiden kautta esimerkiksi polttoaineet ja muonakuljetukset hoidettiin. Samojen sopimusten mukaisesti harjoituksiin osallistuvia aluksia maasta riippumatta voidaan nähdä esimerkiksi Rauman, Porin tai Uudenkaupungin satamissa huoltokäynneillä.

Silti on todennäköistä, että huoltokäyntejä myös merelle harjoituksen aikana tulee. Huoltoaluksia on harjoituksen taisteluosastoilla, mutta suoraan huollollisen taisteluosaston alaisuudessa on kaksi meritäydennyspaikkaa, huoltoaluksena öljyntorjunta-alus Halli, ajoneuvoja sekä kuljetusveneitä.

- Hallilla voidaan tehdä huoltotäydennyksiä. Ne voivat olla esimerkiksi juomaveden vientiä, jätevesien noutoa, polttoaineen, henkilöstön tai tavaran kuljettamista, Penttilä kuvailee.

Merellä huolto voidaan hoitaa aluksesta alukseen

Mikäli tilanne niin vaatii, huolto viedään sinne missä sitä tarvitaan – suoraan aluksen luokse. Tuolloin kyseessä on RAS-toimenpide eli Replenishment at Sea. RAS mahdollistaa huollon ilman, että aluksen harjoitus keskeytyy, esimerkiksi polttoainetarpeen vuoksi. Tällöin polttoainetta voidaan toimittaa suoraan alukselta alukselle. Jos polttoainetta toimitetaan ulkomaisille osallistujille, ei se jää isäntävaltion maksettavaksi vaan huollon tilaaja vastaa syntyneistä kustannuksista.

- Kaikki hoitavat pääsääntöisesti omat varaosansa ja tätä varten aluksilla on omia huoltokontteja mukana. Ruotsin kanssa tehtyjen sopimusten mukaan heidän aluksiinsa suhtaudutaan huollon suhteen samoin kuin suomalaisiin, Penttilä kertoo. Ulkomaisille joukolle ei kuitenkaan toimiteta ammus- tai asetarvikkeita.

Huolto vaatii koordinaatiota, sillä maantieteellisesti alue on laaja ja harjoitusta käydään sekä maalla että merellä. Sen vuoksi huoltopyynnöt tulee esittää vuorokautta ennen ennakoitua huollon tarvetta, jotta siihen liittyvät kuljetukset pystytään niputtamaan ja resurssit käyttämään tehokkaasti. Toimivat viestiyhteydet joukkoihin voivatkin muodostua akilleen kantapääksi.

Huoltoakin on harjoiteltava

Aiempien harjoitusten myötä on suomalaisten huolto-osaaminen kasvanut. Kansainväliset käytännöt ovat tuttuja ja myös kansallisissa sotaharjoituksissa käytössä.

- Suurin muutos kansalliseen harjoitukseen on se, että NOCO18-harjoituksessa komentokielenä on englanti. Kansallisissa harjoituksissa on jo käytössä samat toimintaperiaatteet. Tässä harjoituksessa asetetaan huolto vastaamaan kasvaneen yksiköiden kirjon tarpeita. Kehittämällä kansainvälisessä ympäristössä huollon osaamista, kehitetään samalla kansallista huolto-osaamista, komentaja Penttilä kuvailee kansainvälisen harjoituksen järjestämisen tärkeyttä.

Entä millainen on onnistunut sotaharjoitus huollon näkökulmasta?

- Onnistuneessa harjoituksessa huollon järjestelyt on saatu toteutettua onnistuneesti, jotka huollolta on tilattu. Mahdolliset kiireiset evakuoinnit on hoidettu riittävän nopeasti ja huoltoa toteuttaneet joukot poistuvat harjoituksesta terveinä. Jos huolto epäonnistuisi, näkyisi se heti harjoituksessa, Penttilä päättää.


- Huoltoa varten on perustettu meritäydennyspaikat Raumalle ja Inkooseen. Lisäksi huollon käytössä on huoltoalus Halli. Organisaation vahvuus on noin 150 henkilöä, komentaja Iiro Penttilä kertoo.