Osiot
Valikko
Merivoimat

Arviointi apuna miinantorjunnan taktiikan kehittämisessä

Rannikkolaivasto 13.5.2019 14.13
Tiedote

Käynnissä olevassa Ruotsin johtamassa MCMOPS19-miinantorjuntaharjoituksessa arvioitiin osallistuvien joukkojen suorituskykyä miinantorjunnan tehtäväradan avulla.

Niin sanottu SWEFIN Saltish Water Classic 2019 -miinantorjunnan tehtävärata on keskeinen menetelmä miinantorjunnan taktiikan kehittämisessä. Radalla harjoitukseen osallistuvat miinantorjunta-alukset saavat kukin seitsemän tuntia aikaa toimeenpanna "aikakriittisen operaation" alueella olevan miinauhkan poistamiseksi ja kauppamerenkulun turvaamiseksi. Rata on sekä testi kunkin aluksen kyvystä löytää kohteita että kilpailu alusten välillä. Kilpailussa alukset ajavat seitsemän tunnin aikana läpi reitin, jolle on asetettu tietty määrä harjoitusmiinoja. Havaituista miinoista saa pisteitä.

Komentaja Mika Raunu ja ruotsalaiset kollegat Jonas Forsmark ja Jonas Eldfors miinantorjunta-alus Purunpään kannella

Kuva: Komentaja Mika Raunu (vas.) ja Ruotsin merivoimien edustajat komentaja Jonas Forsmark (kesk.) ja Roger Edfors miinantorjunta-alus Purunpään kannella. Kuva Puolustusvoimat.

- On ollut erittäin mielenkiintoista ja kehittävää arvioida sekä suomalaisia että ruotsalaisia miinantorjunta-aluksia, kertoo tehtäväradasta tänä vuonna vastannut komentajakapteeni Jonas Forsmark Ruotsin merivoimista.

- Alukset saavat tämän tyyppisestä harjoituksesta palautetta niiden suorituskyvystä ja yhteenkoottuna tulokset antavat hyvän kuvan miinantorjunnan kehityksestä. Suomalaisten ja ruotsalaisten joukkojen osallistuminen yhdessä tähän arviointiin vahvistaa lisäksi maiden välistä yhteistyötä, Forsmark jatkaa.

- Me olemme kehittäneet tätä analyysi- ja palautemenetelmää nyt noin kahdeksan vuoden ajan, kertoo Roger Edfors Ruotsin merivoimien MWDC:stä (Maritime Warfare Data Centrum).

- Voimme todeta, että tämä menetelmä kehittänyt alusten kykyä päätehtäväänsä miinantorjunnassa, jatkaa Edfors.

Ruotsin länsirannikolla 6. toukokuuta alkanut MCMOPS19-harjoitus päättyy 15. toukokuuta Karlskronassa yhteiseen palautetilaisuuteen, jonka jälkeen alukset suuntaavat kohti kotisatamiaan.