Hyppää sisältöön

Aliupseerin ura on mahdollisuuksia täynnä

Rannikkolaivasto
Julkaisuajankohta 9.3.2023 8.30
Tiedote
Kaksi aliupseeria kertovat aliupseerimiekasta Mestarikurssin priimukselle
Ylipursimies Tero Mäkirinta ja sotilasmestari Aarne Takala luovuttivat ylipursimies Jarno Kuivalalle aliupseeri-miekan.

Aliupseerit ovat Merivoimien suurin henkilöstöryhmä, joka monipuolisella osaamisellaan tukee organisaation toimintaa. Jatkuva työssäoppiminen ja täydennyskoulutus takaavat, että aliupseerit voivat uransa aikana toimia monen alan asiantuntijoina.

Ylipursimies Jarno Kuivala kertoo artikkelissa urastaan.

Aliupseerin uraa suunnittelevan eduksi katsotaan, jos hän on varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen aikana käynyt johtajakoulutuksen. Aluksi aliupseeri nimitetään viiden vuoden määräaikaiseen virkaan, mutta hänet voidaan vakinaistaa tänä aikana.

Aliupseerien kolmiportainen koulutus koostuu perus-, yleis- ja mestaritason opintokokonaisuuksista sekä niiden välisestä täydennyskoulutuksesta. Perustason opinnot sisältävät kaikille yhteiset opinnot ja puolustushaaraopinnot, joilla varmistetaan lähtötaso sotilaan ja palkatun henkilöstön tehtäviin. Perustason opintojen jälkeen seuraavat yleistason opinnot, jotka valmistavat vaativiin ammattitehtäviin ja työnjohto- ja asiantuntijatehtäviin viimeisimpien toimintamallien mukaisesti. 

Arvoperustaltaan, osaamiseltaan ja toimintakyvyltään esimerkilliset aliupseerit voivat hakea Mestaritason opintoihin 20 vuoden virkauran jälkeen. Mestaritason opinnot koostuvat yhteisistä opinnoista ja puolustushaaraopinnoista. Edellytyksenä opinnoille ovat virkaikä, kokemus, soveltuvuus ja suunniteltu mestaritason tehtävä. Myös hakijan tuloksellisuus, kehittyminen, toiminta työyhteisössä sekä fyysinen toimintakyky arvioidaan.

Viimeisimmän mestarikurssin kävi 60 meri-, maa- ja ilmavoimien aliupseeria, joista Merivoimien puolustushaaraopintoihin suuntautui 13 aliupseeria. Kurssilla opiskelijat tarkastelivat Puolustusvoimien merkitystä kansallisena ja kansainvälisenä toimijana. Lisäksi he saivat valmiudet vaativimpiin esimies- ja asiantuntijatehtäviin sekä kehittivät johtamisen osaamistaan ja ymmärrystään oman tehtävänsä liittymisestä muiden puolustushaarojen, toimialojen ja koko Puolustusvoimien toimintaan. 

Aliupseerit vaalivat perinteitä

Mestarikurssin aikana valitaan perinnemestari, jonka päätehtävänä on Merivoimien aliupseerien perinteiden vaaliminen, kouluttaminen ja arvojen jalkauttaminen läpi kolmiportaisen aliupseerien koulutusjärjestelmän. Perinnemestarilta edellytetään laajaa tietotaitoa Merivoimien aliupseereiden historiasta, asemasta ja perinteistä.

Perusopinnoissa toteutetaan kaksi perinnemestarin johtamaa perinnetapahtumaa. Mannerheim-ristin ritari sotilasmestari Toimi Ovaskaisen mukaan nimetty Partiotaitokilpailu ”Ovaskaisen kierros” sekä Perinnepäivä, jolloin juhlistetaan Merivoimien aliupseerien perinteitä ja asemaa vahvoina tekijöinä ja selkärankana Merivoimissa. Perinnetilaisuudet lisäävät aliupseeriston yhteenkuuluvuutta ja arvopohjan tuntemusta.

Perinnemestari toimii tehtävässään noin kahden vuoden ajan seuraavan mestarikurssin valmistumiseen saakka. Väistyvä perinnemestari luovuttaa tehtävät vaihtotilaisuudessa seuraajalleen marmorisen perinnemestareiden taulun edustalla Merisotakoululla, johon on kirjattuna eri vuosina toimineet Merivoimien perinnemestarit. Tänä vuonna perinnemestariksi valittiin pursimies Juha Moisio Rannikkolaivastosta. 

Uran kulkuun voi vaikuttaa

Rannikkolaivastossa aliupseerina työskentelevä ylipursimies Jarno Kuivala on juuri valmistunut Mestaritason kurssilta. Karttuneen tietotaidon lisäksi muistona kurssilta on aliupseeri-miekka, joka on osoitus valinnasta kurssin priimukseksi. Priimus valittiin kurssinjohtajan, opettajiston ja kurssilaisten yhteisvalinnalla.

-    Mestarikurssilla sai laajan kuvan Puolustusvoimien valmiudellisista asioista ja konkretiaa siihen, miten operatiivinen ja valmiudellinen puoli on hoidettu. Ukrainan tilannetta käsiteltiin monelta kannalta, mikä oli tosi mielenkiintoista, Kuivala kertoo.

Kuivalan 24 vuoden työura Puolustusvoimissa on osoitus siitä, miten monenlaisiin tehtäviin aliupseerina voi työllistyä. Suoritettuaan varusmiespalveluksen Porin Prikaatissa ja toimittuaan siellä vuoden ajan kouluttajana, Kuivala haki Rannikkolaivastoon laivapalvelukseen toimien operaattorina pohjankartoituksessa ja miinanetsinnässä. Tätä seurasi työ etsintä- ja testijärjestelmien perehdyttäjänä uusien Katanpää-luokan alusten henkilöstölle. Yhdentoista vuoden laivapalveluksen jälkeen hän siirtyi toimistotyöhön Saaristomeren meripuolustusalueen tilannekeskukseen operatiiviselle osastolle ja lopulta joukko-osaston järjestelmämestariksi määräaikaisesti.

-    Erikoistumisjaksolla kävin Riihimäellä vuoden mittaisen sähkö- ja pienelektroniikan huoltokurssin. Sen vuoksi urapolussa on ollut kokeiluja huoltopuolen tehtävissä. Merivoimissa on hyvä, että vaihdella voi monen eri alan työtehtävissä. 

Nykyisessä työssään Rannikkolaivaston esikunnan toimistoaliupseerina Kuivala on toiminut viisi vuotta. Hänen vastuullaan ovat joukko-osaston tapahtumat, palkitsemiset, vierailujen järjestelyt, toimistopalvelut ja yhteistyökumppanien kanssa toimiminen. Häntä motivoivat erityisesti ihmisten tapaaminen arjessa, työkaverit ja työn nopeasykkeisyys. Työ muokkautuu tekijän mukaan, mutta kaikkea toimintaa ohjaa operatiivinen ja valmiudellinen lähtökohta.

Kuivalan ei tarvitse pohtia vastausta kysyttäessä, miksi kannattaa hakeutua aliupseeriksi:

-    Aliupseeri voi vaikuttaa työuraansa melko paljon itse ja sivuttaisliikkeitä voi tehdä eri alojen ja työtehtävien välillä, jotta saa uutta näkökulmaa. Alun määräaikaisuuden jälkeen aliupseerin virka on pysyvä.

´