Rannikkoprikaatin KESKI-19 -harjoitus

Rannikkoprikaatissa on käynnissä Taisteluosastoharjoitus Keski19, joka järjestetään Hanko - Porvoo välisellä maa-alueella ja saaristossa.

Harjoituksen teemoja ovat muiden muassa valmius, toiminnan suojaaminen, tilannekuvan muodostaminen ja johtaminen, tulenkäyttö ja huollon järjestelyt. Lisäksi harjoitellaan yhteistoimintaa Suomenlahden merivartioston kanssa.

Harjoituksen tavoitteena on harjoitella laaja-alaisesti rannikolla toteuttavan taistelun eri osa-alueita yhteen sovitettuna eri joukkojen kesken.

- Harjoitus osoittaa osaltaan muiden muassa Rannikkoprikaatin harjoitusjoukkojen hyvän osaamisen, yhteistoimintakyvyn ja valmiuden tason, kertoo harjoituksen johtaja, kommodori Janne Huusko.

Harjoitukseen osallistuu palkattua henkilökuntaa, varusmiehiä ja reserviläisiä. Rannikkoprikaatin harjoitusjoukkojen vahvuus on noin 1100 henkilöä. Harjoitus jatkuu 10. toukokuuta saakka.

Kiinteistöjen tilapäinen käyttäminen puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan

Rannikkoprikaati on tehnyt 18.2.2019 puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 14 § nojalla päätöksen muiden, kuin puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevien kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan 2. – 10.5.2019 välisenä aikana Hanko - Porvoo välisellä maa- ja saaristoalueella.

Päätös pidetään nähtävillä Upinniemen varuskunnan portilla sijaitsevan asiakaspalvelupisteen julkisella ilmoitustaululla 1.4. - 15.5.2019 välisen ajan. Asiakaspalvelupisteen osoite on Upinniementie 1075, 02470 Kirkkonummi. Päätös on nähtävissä myös internetissä www.merivoimat.fi/RPR-KESKI-19.

Päätös katsotaan tiedoksi annetuksi seitsemäntenä (7) päivänä päätöksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä. Tähän päätökseen saa vaatia oikaisua Rannikkoprikaatilta siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Kiinteistön käyttöä koskevaa päätöstä noudatetaan muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen kiellä päätöksen täytäntöönpanoa.

Lisätietoja päätöksestä antaa kapteeniluutnantti Timo Kallioinen p. +358 299 321 102 tai [email protected].

Rannikkoprikaatin esitykset